Hoppa till innehåll

TE-palvelut-uudistukseen liittyvä erillisratkaisu linjaa vastuut kotoutumisen palveluiden rahoituksessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2021 12.18
Tiedote
Maahanmuuttajanainen ja -poika koululuokassa opiskelemassa.

Työllisyyden ministeriryhmä linjasi TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyvän erillisratkaisun, joka määrittelee kotoutumiseen liittyvät rahoitusvastuut. Ratkaisu ottaa huomioon kotoutumiseen liittyvät erityispiirteet, mutta kannustaa kuntia samalla kehittämään palveluita ja edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä heti kotoutumisen alkuvaiheessa. 

TE-palvelu-uudistuksessa kunnan rahoitusvastuuta työttömyysturvasta on tarkoitus kasvattaa samalla, kun työttömyysturvan ja aktivointipalveluiden välinen kytkös poistetaan. Muutosten jälkeen kuntien pitää rahoittaa työttömyysetuuksia myös niiltä päiviltä, kun työnhakija osallistuu työvoimapalveluihin. Nämä päivät kerryttävät myös rahoitusvastuun perustana olevaa työttömyyspäivien laskuria. 

Kotoutumissuunnitelman ajalta maksettavan työmarkkinatuen ja kotoutumiskoulutuksen rahoitusvastuun osalta työllisyyden ministeriryhmä esittää kuitenkin erillisratkaisua, jotta kuntien kannustimet edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä säilyisivät mahdollisimman hyvinä. 

Pakolaisten kohdalla laskuri jäädytetään kolmeksi vuodeksi

Erillisratkaisun mukaan kunnan työttömyysetuuksia koskevan rahoitusvastuun päivälaskuri jäädytetään, jos kunta maksaa työttömyysetuutta kotoutumisen perusteella. Pakolaisten osalta jäähdytys kestää kolme vuotta, muiden maahanmuuttajien kohdalla vuoden. 

Erillisratkaisun vaikutus työllisyystavoitteeseen arvioidaan vähäiseksi ja se on perusteltu, koska ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden ja etenkin pakolaisten työllistyminen on usein muita työnhakijoita hitaampaa. 

Vaikka valmisteilla oleva kotoutumislain uudistus pyrkii nopeuttamaan kotoutumista, kotoutumiskoulutukset kestävät usein muita työllisyyspalveluita pidempään. Maahanmuuttajien aktivointiaste on myös usein korkea, joten kunnat eivät nykytilanteessa juurikaan rahoita kotoutumispalveluissa olevien työllisyysetuuksia. 

Kotoutumiskoulutus korvataan valtionosuusjärjestelmän kautta

Työllisyyspalveluita rahoitetaan julkisesti vuosittain noin 700 miljoonalla eurolla, joista noin 50 miljoonaa käytetään kotoutumiskoulutukseen.

Ministeriryhmä päätti myös, että tämä työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus korvataan kunnille uudistuksen jälkeen pääosin osana valtionosuusjärjestelmää vieraskielisyyskriteerin perusteella. Pakolaisten kotoutumiskoulutukseen käytettävä osa, arviolta 20 miljoonaa jaettaan kunnille kuitenkin osana pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä maksettavaa laskennallista korvausta. 

Rahoitusratkaisut ovat kustannusneutraaleja

Nyt päätetyt rahoitusratkaisut huomioivat TE-palvelut-uudistuksen yleisiä rahoituksesta tehtyjä ratkaisuja paremmin kuntien erilaiset tilanteet kotoutuja-asiakkaiden määrissä. Erillisratkaisu tukee kuntien mahdollisuuksia järjestää kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja myös heti maahantulon alkuvaiheessa. Rahoitusratkaisut toteutetaan kustannusneutraalisti.

Lisätietoja:
työministeri Haataisen erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372
neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen, p. 029 504 7117

Tillbaka till toppen