TEM2024-valmisteluryhmä

TEM063:00/2021 Toimielin

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut TEM2024-valmisteluryhmän valmistelemaan TE-palvelut 2024 -uudistusta sekä linjausehdotuksia palvelu-uudistuksesta aiheutuviin laajempiin hallinto-uudistuksiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM063:00/2021

Asianumerot VN/16461/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 –

Asettamispäivä 17.8.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Jan Hjelt, Hallitusneuvos
puh. +358 295 048 940
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella työllisyyden edistämisen ministeriryhmälle:
1) TE-palvelut 2024 –uudistusta koskevat linjaukset siten, että muutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 2024 aikana,
2) ehdotukset palvelujen siirron edellyttämiksi hallintouudistuksiksi sekä
3) laatia muutoksesta aiheutuvat pidemmän aikavälin aluehallinnon uudistustarpeita koskevat linjausesitykset.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut TEM2024-valmisteluryhmän valmistelemaan TE-palvelut 2024 -uudistusta sekä linjausehdotuksia palvelu-uudistuksesta aiheutuviin laajempiin hallinto-uudistuksiin.

Lähtökohdat

Hallitus päätti kehys- ja puoliväliriihessä 29.4.2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000 – 10 000 lisätyöllistä.