Hoppa till innehåll

Utredning: Det behövs en totalreform av samarbetslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2018 13.32
Pressmeddelande

Syftet med den nuvarande samarbetslagen, dvs. lagen om samarbete inom företag, är att främja dialog mellan arbetsgivare och personal. Samarbetslagen ses dock främst som en lag om uppsägning. Lagen bör genomgå en total översyn för att dialogen och utvecklandet på arbetsplatserna ska fungera bättre.

Det föreslår utredarna Katarina Murto och Rauno Vanhanen, som på uppdrag av arbets- och näringsministeriet har gjort en utredning av behov av ändringar i samarbetslagen. De överlämnade sin utredningsrapport till arbetsminister Jari Lindström den 5 november 2018. 

I utredningen föreslås att bestämmelserna om minskning av arbetskraften i den gällande samarbetslagen ska överföras till arbetsavtalslagen. Det föreslås att det stiftas en helt ny lag om dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare, utvecklingen av företagets verksamhet och personalens möjligheter till inflytande. 

– Det behövs en reform av lagen. Behovet av utvecklande samarbete mellan personal och arbetsgivare ökar ständigt. Utredningen ger en god utgångspunkt för att inleda en reform av samarbetslagen redan under denna regeringsperiod. Redan i år kommer jag att tillsätta en arbetsgrupp på trepartsbasis för att bereda detta reformarbete, kommenterade arbetsminister Jari Lindström.

Den nya lagen ska omfatta företag av mindre storlek än tidigare 

Huvudsyftet med den nya lagen ska vara att förbättra personalens påverkningsmöjligheter och tillgång till information och därigenom stödja företagens framgång. I utredningen föreslås att den nya lagen ska tillämpas på företag med minst tio anställda. Personalens möjligheter att få information och påverka samt den jämlika initiativrätten ska utökas.

Enligt utredningen bör det finnas större möjligheter än för närvarande att i kollektivavtal och på arbetsplatser avtala om på vilka sätt dialogen mellan arbetsgivaren och personalen ska genomföras. Detta innebär att de så kallade förfarandebestämmelserna, som gäller t.ex. under vilka tidsintervall dialog ska föras, på vilket sätt ärenden ska antecknas eller hur det ska informeras om dem, ska förenklas och luckras upp i den nya lagen.

Bestämmelser om minskning av arbetskraft till arbetsavtalslagen 

I utredningen föreslås att de bestämmelser om förfarandet vid minskning av arbetskraft som finns i 8 kapitlet i den gällande samarbetslagen i sin helhet ska strykas ur den lagen och i stället tas in som ett kapitel i arbetsavtalslagen. Dessa bestämmelser ska tillämpas på arbetsplatser med minst tio anställda, men endast när minskningen gäller minst fem anställda under en viss tidsperiod.

Det föreslås att grunderna för uppsägning av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker preciseras och att omställningsskyddet förbättras i situationer då uppsägningen sker av produktionsorsaker eller på grund av omorganisering av arbetet.

Den nuvarande lagen om samarbete inom företag har varit i kraft i drygt tio år. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i april att behoven av ändringar i samarbetslagen ska utredas. 

Utredarna har hört sakkunniga från arbetsgivar-, arbetstagar- och företagarorganisationer, advokater, forskare, sakkunniga i arbetsrätt samt tjänstemän vid arbets- och näringsministeriet. 

Utredningen kan läsas på tem.fi/julkaisut (på finska).

Ytterligare upplysningar:

Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 0066
Katarina Murto, utredare, direktör, tfn 050 568 9188
Rauno Vanhanen, utredare, juris kandidat, tfn 050 041 6937
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940

Tillbaka till toppen