Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Vid konferensen SET-Plan debatteras hur utvecklingen och ibruktagandet av koldioxidsnål energiteknik kan påskyndas.

Arbets- och näringsministeriet
24.9.2019 12.53
Pressmeddelande

I egenskap av EU-ordförande ordnar Finland konferensen SET-Plan i Finlandiahuset den 13–15 november 2019 för att påskynda utvecklingen och ibruktagandet av koldioxidsnål energiteknik. Konferensen öppnas av statsminister Antti Rinne. Cirka 450 beslutsfattare, forskare, företagare och företrädare för intressentgrupper från hela Europa väntas komma till konferensen.

Utöver statsminister Rinne kommer bland annat Martin Pei, teknisk direktör vid SSAB, och Petteri Taalas, generalsekreterare vid Meteorologiska världsorganisationen, att tala vid konferensen. Dessutom kommer ungefär 50 experter att hålla inledningsanföranden och presentationer om olika ämnen.

Konferensen fokuserar på energisektorns forskning och innovation som förbättrar den europeiska industrins konkurrenskraft. Vid sessionerna kommer man att behandla industrins koldioxidutsläpp, kopplingarna mellan olika sektorer för energianvändning samt utvecklingen av förnybar energi. Vid konferensen kommer man också att diskutera koldioxidsnål teknik, innovationer inom kärnenergi samt kvinnornas roll inom energisektorn och när ren energi främjas.
 Konferensen SET-Plan ordnas för 13:e gången och för första gången i Finland och erbjuder beslutsfattare, forskare och intressentgrupper möjlighet att samlas och utvärdera vilka framsteg som gjorts avseende målen för den strategiska EU-planen för energiteknik (SET-plan). Konferensen börjar på eftermiddagen den 13 november med ett besök till energiteknikrelaterade platser. Det officiella konferensprogrammet börjar i Finlandiahuset kl. 9 den 14 november och avslutas kl. 14 den 15 november.

Syftet med den strategiska EU-planen för energiteknik är att påskynda förändringen av det europeiska energisystemet och att främja utveckling och ibruktagande av koldioxidsnål teknik. Avsikten är att på marknaden lsera ny koldioxidsnål energiteknik, som erbjuder konsumenterna ren och hållbar energi till ett skäligt pris.

Konferensen kommer att anordnas av arbets- och näringsministeriet i samarbete med Finlands tekniska forskningscenter VTT, Business Finland och Europeiska kommissionen.

Mer information:
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 592 2103
Juho Korteniemi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 567 0715
Ida Bergmann, EU-assistent, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 440 8393
Mauri Vieru, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn + 358 50 431 6519

Tillbaka till toppen