Hoppa till innehåll

Statsrådet utnämnde överdirektörerna för NTM-centralerna i Birkaland, Satakunta och Nyland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.47 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 8.11
Pressmeddelande
Från vänster Petri Knaapinen, Marja Karvonen ja Juha Sammallahti
Från vänster Petri Knaapinen, Marja Karvonen ja Juha Sammallahti

Statsrådet utnämnde den 17 december 2020 direktör Juha Sammallahti till överdirektör för NTM-centralen i Birkaland, direktör Marja Karvonen till överdirektör för NTM-centralen i Satakunta och direktör Petri Knaapinen till överdirektör för NTM-centralen i Nyland.

Till uppgiften som överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns någon av närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområdesdirektörer för högst fem år i sänder. Överdirektören sköter uppgiften vid sidan av sin egen befattning. Förordnandet till överdirektör för en NTM-central kan ges högst fram till dess att tjänsteförhållandet för viss tid för den direktör för ansvarsområdet som utnämns till uppgiften upphör.

Juha Sammallahti är direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Birkaland. Han utnämndes till uppgiften som överdirektör för tiden 1.1.2021–31.12.2024 Sammallahti har skött tjänsten som överdirektör för NTM-centralen som tillförordnad överdirektör sedan den 29 januari 2020.

Marja Karvonen är direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Satakunta. Hon utnämndes till uppgiften som överdirektör för tiden 1.1.2021–31.12.2025. Karvonen har varit överdirektör för NTM-centralen sedan 2011.

Petri Knaapinen är direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Nyland. Han utnämndes till uppgiften som överdirektör för tiden 1.1.2021–31.12.2024. Knaapinen har varit överdirektör för NTM-centralen sedan 2016.

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp. Centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd.

NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Centralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet även av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. Centralerna genomför även Livsmedelsverkets, Migrationsverket och Team Finland-nätverkets mål.

Ytterligare upplysningar:
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150

Tillbaka till toppen