Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto määräsi Pirkanmaan, Satakunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksiin ylijohtajat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.47
Tiedote
Vasemmalta Petri Knaapinen, Marja Karvonen ja Juha Sammallahti
Vasemmalta Petri Knaapinen, Marja Karvonen ja Juha Sammallahti

Valtioneuvosto määräsi 17.12.2020 johtaja Juha Sammallahden Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtajaksi, johtaja Marja Karvosen Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtajaksi ja johtaja Petri Knaapisen Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtajaksi.

Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hän hoitaa tehtävää oman toimensa ohella. Määräys ELY-keskuksen ylijohtajan tehtävään voidaan antaa enintään tehtävään määrättävän vastuualueen johtajan määräaikaisen virkasuhteen päättymiseen asti.

Juha Sammallahti toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurit -vastuualueen johtajana. Hänet määrättiin ylijohtajan tehtävään ajalle 1.1.2021–31.12.2024. Sammallahti on hoitanut ELY-keskuksen ylijohtajan tehtävää virkaa tekevänä 29.1.2020 lähtien.

Marja Karvonen toimii Satakunnan ELY-keskuksen elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -vastuualueen johtajana. Ylijohtajan tehtävään hänet määrättiin ajalle 1.1.2021–31.12.2025. Karvonen on toiminut ELY-keskuksen ylijohtajana vuodesta 2011 lähtien.*

Petri Knaapinen toimii elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -vastuualueen johtajana Uudenmaan ELY-keskuksessa. Hänet määrättiin ylijohtajan tehtävään ajalle 1.1.2021–31.12.2024. Knaapinen on toiminut ELY-keskuksen ylijohtajan tehtävässä vuodesta 2016 lähtien.

Ylijohtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä toimii keskuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Keskusten tehtävä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Team Finland -verkoston tavoitteita.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Marko Laiho, TEM, puh. 0295 064 215
kehitysjohtaja Outi Ryyppö, TEM, puh. 0295 064 150

* Tiedotteeseen on 17.12.2020 klo 15.10 korjattu ajankohta, mistä lähtien Marja Karvonen on toiminut ylijohtajana.

 
Sivun alkuun