Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd för att främja Talent Hub-verksamhet kan sökas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2022 14.19
Nyhet

Statsunderstöd för att främja städernas Talent Hub-verksamhet enligt åtgärdsprogrammet Talent Boost kan sökas från och med den 19 januari 2022. För främjandet av Talent Hub-verksamhet har reserverats totalt 3 miljoner euro.

Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 15 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. 

Understödet är avsett för verksamhet som främjar målen för åtgärdsprogrammet Talent Boost i städerna. Detta understöd är avsett för utveckling av Talent Hub-samarbetsmodeller och - tjänster. Med Talent Hub avses regionala samarbetsmodeller som erbjuder kundorienteradeservicestigar över organisationsgränserna för att locka, rekrytera, etablera och integrera internationella experter samt för att underlätta företagens möjligheter att få kontakt med internationella experter.

Det förvaltningsövergripande åtgärdsprogrammet Talent Boost som samordnas av näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet är ett  program för invandring av experter, arbetstagare, startup-företagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbranscherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på arbetskraft. Målet med programmet är att lyfta upp Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer till en ny nivå.
 

Mer information:
Satu Salonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 560 7315
 

Tillbaka till toppen