Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland ansöker om EU-stöd på grund av uppsägningarna vid Anttila

Arbets- och näringsministeriet
27.9.2016 10.29
Pressmeddelande

Finland ansöker om stödfinansiering från Europeiska unionen på grund av uppsägningarna vid varuhuskedjan Anttila. Arbets- och näringsministeriet har berett en ansökan som avses bli lämnad till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) senare i höst. Anttila meddelade den 19 juli 2016 att bolaget försatts i konkurs och att cirka 1 300 personer därmed sägs upp.

Storleken på det stöd som Finland ansöker om från EFG kommer att fastslås senare. Åtgärder för service och stöd för de uppsagda kommer att vidtas redan innan den egentliga ansökan lämnas in.

– Med hjälp av EU-stödet kan vi garantera skräddarsydda tjänster för de uppsagda. Arbets- och näringsbyråerna har redan på flera orter erbjudit de uppsagda stöd, och nu ska vi vidta ännu verkningsfullare och effektivare åtgärder på olika håll i landet, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Det här är första gången som Finland ansöker om stöd för att stödja uppsagda från detaljhandelsbranschen. Även ur administrativ synvinkel och med avseende på genomförandet skiljer sig ansökan från tidigare ansökningar. Vid tidigare EFG-projekt har uppsägningarna endast gällt några få orter, men nu berör uppsägningarna hela Finland. Finland har tidigare fått finansiering från EFG för att stödja uppsagda från IKT-branschen, varvsindustrin och universiteten.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. I stora strukturomvandlingssituationer beviljas stöd ur fonden för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng. Mer information om fonden finns på www.egr.fi/sv.

Ytterligare upplysningar:

Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 456 2547
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7982

Tillbaka till toppen