Hoppa till innehåll

Talent Boost Summit väcker Finland till insikt om behovet att i större utsträckning tillvarata internationell expertis

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2018 9.02
Nyhet

Evenemanget Talent Boost Summit samlar företrädare för företag, högskolor, städer, organisationer och statsförvaltningen - och självklart internationella förmågor - till Tammerfors den 7 november 2018. Evenemangets program och talare har nu offentliggjorts och det är dags att anmäla sig till evenemanget!

Vilken betydelse har internationella förmågor för Finlands konkurrenskraft? Vad ska göras för att de internationella förmågorna i större utsträckning än hittills ska söka sig till Finland? På vilket sätt kan den offentliga och den privata sektorn samarbeta för att locka internationella förmågor till Finland? Vilka slags erfarenheter har företag av internationella rekryteringar?

Bland annat dessa frågor är aktuella vid Talent Boost Summit, som arrangeras i Tammerfors den 7 november 2018. Programmet och talarna har nu offentliggjorts på webben. Evenemanget har intressanta talare särskilt från företagssidan, såsom produktchef Yacine Samb från Google och Bayer Nordics verkställande direktör Miriam Hostein. Företag får också praktiska tips om internationell rekrytering och det hur en arbetsplats görs lockande för utländska förmågor.

Vad är Talent Boost?

Talent Boost är ett tvärsektoriellt åtgärdsprogram som är gemensamt för hela statsrådet och som landets största tillväxtcentra deltar i. Regeringen inrättade programmet vid sina halvtidsöverläggningar 2017.

— Det råder global konkurrens om experterna. Finland har upptäckt detta senare än andra länder. Nu när bristen på experter har spritt sig över hela landet och till många sektorer är det hög tid för oss att göra något åt saken, konstaterar specialsakkunnig Laura Lindeman vid arbets- och näringsministeriet.

— Internationella förmågor lockas först och främst med hjälp av intressanta arbetsplatser, företag och karriärmöjligheter. En attraktiv livsmiljö, smidiga myndighetsprocesser, tjänster som erbjuds makan/maken och familjen samt den öppna atmosfären har dock en stor betydelse för valet av arbetsplats, dvs. huruvida man vill komma till Finland eller flytta till något annat land.

Anmäl dig till evenemanget

Talent Boost Summit arrangeras av arbets- och näringsministeriet, Business Finland, Business Tampere, Åbo stad och Åbo Business Region, Helsingfors stad och Amcham. Evenemanget samlade cirka 300 deltagare till Helsingfors förra året.

Du kan anmäla dig till Talent Boost Summit på evenemangets webbplats och delta i diskussionerna i sociala medier med taggen #TalentBoost och #TalentBoost18.

Tillbaka till toppen