Hoppa till innehåll

Talent Boost Summit lyfter fram mångfaldens betydelse för Finlands och företagens framgång

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 12.22 | Publicerad på svenska 14.10.2021 kl. 15.05
Nyhet

Talent Boost Summit, som ordnas i slutet av oktober, lyfter fram hur en mångfaldig arbetsgemenskap stöder företagens affärsverksamhet och vilken betydelse internationella experter har för Finlands tillväxt och konkurrenskraft. Vid evenemanget får också arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet att träffa varandra.

Anneli Karlstedt, Head of Inclusion & Diversity vid Nokia, berättar i sitt huvudanförande vid Talent Boost Summit hur mångfalden i personalen och en inkluderande kultur där alla får plats stödjer affärsverksamheten. Som en sista punkt på dagens gemensamma seminarieprogram redogör Aki Kangasharju, verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut (Etla), för internationella experters betydelse för Finlands ekonomi.

Det årligen återkommande evenemanget Talent Boost Summit erbjuder återigen ett samarbetsforum för företrädare för den offentliga och privata sektorn samt för internationella experter. Vid evenemanget försöker man tillsammans hitta lösningar och samarbetsmodeller för att öka de internationella experternas delaktighet i det finländska arbetslivet och samhället. 

Talent Boost Summit ordnas virtuellt den 28 oktober 2021. I evenemangets paneldebatt diskuteras hur man genom samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn kan öka Finland attraktionskraft bland internationella experter. 

Personliga möten och skapande av en arbetsgivarbild

Evenemanget erbjuder arbetsgivare en bra möjlighet att träffa internationella experter och att skapa en arbetsgivarbild även utanför Finlands gränser, samtidigt som internationella experter ges möjligheten att föra fram sitt kunnande. Det erbjuds också information om tjänster som stöder internationell rekrytering och möjligheter att annonsera om lediga jobb.

På samma sätt som tidigare år avslutas evenemangsdagen med personliga och virtuella möten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Evenemangsplattformen är öppen också under evenemangets andra dag.

Talent Boost Summit är gratis och öppet för alla som anmäler sig

Talent Boost Summit ordnas för fjärde gången och hålls på engelska. Evenemanget är gratis och anmälan ska göras senast den 20 oktober med denna anmälningsblankett. De som anmält sig får en inbjudan till den virtuella plattformen. 

Talent Boost Summit ordnas som ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, projektet Kokka kohti Suomea som samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland samt Nylands arbets- och näringsbyrå som svarar för den nationella samordningen av den internationella rekryteringsmodellen.

Esbo stad svarar för samordningen av årets evenemang.

Mer information:
Petra Lehto, programchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 1
Melissa Arni-Hardén, specialplanerare, Esbo stad, tfn 040 508 2234

Tillbaka till toppen