Hoppa till innehåll

Tillväxten i ekonomin bromsar in, försiktiga investeringar i förnyelse

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2019 9.40 | Publicerad på svenska 6.6.2019 kl. 9.43
Pressmeddelande

En skärpt handelspolitisk situation, minskade investeringar globalt och en allmän skuldbaserad världsekonomi håller på att leda till att även finländska företag skjuter upp investeringar och ambitiösa innovationsprojekt, framgår av arbets- och närings-ministeriets näringspolitiska lägesbild.

Tillväxttakten i Finlands ekonomi 2019 är fortfarande skaplig men sannolikt högst 1,5 procent. Prognosmakares bedömningar för det här året har korrigerats neråt från i fjol höstas med i genomsnitt en halv procentenhet. Tillväxten i världsekonomin bromsas upp till en takt av drygt tre procent per år när tillväxten i den globala handeln och investeringarna avtar.

- Det grundläggande draget i världsekonomin är alltjämt osäkerhet. Den skärpta handels- och teknikpolitiska situationen mellan stormakterna inverkar negativt på handeln och investeringarna. För Finlands del håller centrala handelspartners ekonomiska tillväxt, såsom den i Tyskland och Sverige på att tydligt mattas av. Upprätthållandet av Finlands exportmöjligheter under dessa omständigheter förutsätter att man sörjer för konkurrensförmågan, säger direktör Olli Koski vid arbets- och näringsministeriet.

På grund av många politiska och ekonomiska risker är möjligheten för en svagare utveckling än förväntat förhållandevis stor i fråga om såväl ekonomin som utrikeshandeln. Oviljan att investera i hemlandet samt bristen på kompetent arbetskraft och kompetens utgör på längre sikt centrala hinder för tillväxten.

- Enligt offentliga innovationsfinansiärer finns det fortfarande inte ett tillfredsställande antal ambitiösa innovations- och förnyelseprojekt som är i gång. För att rätta till situationen ska forskningsinstitut och företag öka samarbetet och satsa mer finansiering på radikalare innovationer. För att lindra bristen på kompetent arbetskraft finns det skäl att fortsätta med verksamhet av typen Talent Boost för att locka internationella experter, säger Koski.

Finländska riskinvesterares genomsnittliga investering ligger under den för europeiska jämförelsebara riskinvesterare

Denna gång har mer detaljerade översikter om de ekonomiska utsikterna för Finland och kapitalinvesteringsmarknaden under en tidig tillväxtfas beretts som bilaga till lägesbilden.

Enligt översikten om kapitalinvesteringsmarknaden har företagsfinansieringen och kapitalinvesteringsbranschen i Finland under de senaste åren utvecklats i en god riktning. Även om den goda utvecklingen av kapitalinvesteringsmarknaden fortsatte under 2018 skulle det under en tidig tillväxtfas finnas behov av både mindre och även större fonder. Finländska investerares genomsnittliga investering under en tidig tillväxtfas (”venture capital”) ligger fortfarande under den för europeiska jämförelsebara investerare. Investeringarnas ringa storlek anses för sin del begränsa möjligheterna för finländska tillväxtföretag.

Lägesbilden baserar sig på ANM:s enkät till åtta organisationer som styrs av ministeriet (Business Finland, Energimyndigheten, Finnvera, Geologiska forskningscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering och VTT). Med hjälp av enkäten kartläggs de synpunkter som organisationer som styrs av ministeriet har om dynamiken och förändringarna i verksamhetsmiljön under det senaste halvåret och en bedömning begärs om den kommande utvecklingen.

Ytterligare information:

Olli Koski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7174
Kai Husso, huvudplanerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3683

Tillbaka till toppen