Hyppää sisältöön

Talouden kasvu hidastumassa, investoinnit uudistumiseen varovaisia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2019 9.40
Tiedote

Kiristynyt kauppapoliittinen tilanne, globaali investointien vähentyminen ja maailmantalouden yleinen velkavetoisuus ovat johtamassa investointien ja kunnianhimoisten innovaatiohankkeiden lykkääntymiseen myös suomalaisissa yrityksissä, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinopoliittisesta tilannekuvasta.

Suomen talouden kasvuvauhti on vuonna 2019 yhä kohtuullinen, mutta todennäköisesti korkeintaan 1,5 prosenttia. Ennustelaitosten arvioita tälle vuodelle on korjattu viime syksyltä keskimäärin puoli prosenttiyksikköä alaspäin. Maailmantalouden kasvu hidastuu reiluun kolmen prosentin vuosivauhtiin, kun globaalin kaupan ja investointien kasvu pienenee.

- Maailmantalouden peruspiirre on yhä epävarmuus. Suurvaltojen välinen kiristynyt kauppa- ja teknologiapoliittinen tilanne vaikuttavat negatiivisesti kauppaan ja investointeihin. Suomen kannalta keskeisten kauppakumppanien, kuten Saksan ja Ruotsin talouskasvu on hiipumassa selvästi. Suomen vientimahdollisuuksien ylläpito edellyttää näissä oloissa kilpailukyvystä huolehtimista, sanoo TEM:n johtaja Olli Koski.

Monista poliittisista ja taloudellisista riskeistä johtuen mahdollisuus niin talouden kuin ulkomaankaupan odotettua heikommalle kehitykselle on melko suuri. Kotimaassa investointihaluttomuus sekä osaaja- ja osaamispula ovat pidemmällä aikavälillä keskeisiä kasvun esteitä.

- Julkisten innovaatiorahoittajien mukaan kunnianhimoisia innovaatio- ja uudistushankkeita ei edelleenkään ole tyydyttävästi liikkeellä. Tilanteen korjaamiseksi tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä tulee lisätä ja painotettava rahoitusta radikaaleihin innovaatioihin. Osaajapulan lievittämiseksi on syytä jatkaa Talent Boost -tyyppistä toimintaa kansainvälisten ammattilaisten houkuttelemiseksi, linjaa Koski.

Suomalaisten riskisijoittajien keskimääräinen sijoitus alle eurooppalaisten verrokkien

Tällä kertaa tilannekuvan liitteeksi on valmisteltu yksityiskohtaisemmat katsaukset Suomen talousnäkymistä ja aikaisen kasvuvaiheen pääomasijoitusmarkkinoista.

Pääomasijoituskatsauksen perusteella Suomen yritysrahoitus ja pääomasijoitustoimiala ovat kehittyneet viime vuosina hyvään suuntaan. Vaikka pääomasijoitusmarkkinan hyvä kehitys jatkui vuonna 2018, aikaisessa kasvuvaiheessa olisi tarvetta sekä pienemmille että myös suuremmille rahastoille. Suomalaisten aikaisen kasvuvaiheen (”venture capital”) sijoittajien keskimääräinen sijoitus on yhä alle eurooppalaisten verrokkien. Sijoitusten pienen koon nähdään rajoittavan osaltaan suomalaisten kasvuyritysten mahdollisuuksia.

Tilannekuva perustuu TEM:n toteuttamaan kyselyyn kahdeksalle ministeriön ohjaamalle organisaatiolle (Business Finland, Energiavirasto, Finnvera, Geologian tutkimuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja Rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus ja VTT). Kyselyn avulla kartoitetaan organisaatioiden näkemyksiä toimintaympäristön dynamiikasta ja sen muutoksista viime puolen vuoden aikana sekä pyydetään arvioita tulevasta kehityksestä.

Lisätietoja:

johtaja Olli Koski, TEM, p. 029 504 7174
pääsuunnittelija Kai Husso, TEM, p. 029 506 3683

 
Sivun alkuun