Hoppa till innehåll

Tekniska ändringar i upphandlingslagen – de upphandlande enheternas tillgång till information förbättras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 13.51 | Publicerad på svenska 14.12.2020 kl. 13.33
Nyhet

Regeringen överlämnade den 10 december 2020 till riksdagen en proposition med förslag till ändringar av upphandlingslagen. Ändringarna är huvudsakligen tekniska korrigeringar och kompletteringar. Genom dem förbättras bl.a. de upphandlande enheternas rätt att få information. Beredningen av de bestämmelser i upphandlingslagen som ingår i regeringsprogrammet fortsätter under 2021.

Genom de lagändringar som regeringen föreslår förbättras de upphandlande enheternas rätt att få information om hur anbudsgivarnas och deras underleverantörers lämplighet uppfylls. Därigenom främjas bekämpningen av grå ekonomi vid offentlig upphandling. Dessutom utvidgas användningen av det elektroniska systemet för konkurrensutsättning av upphandlingar HILMA samt offentliga aktörers möjligheter att få statistikuppgifter om upphandlingar.

Regelverket som gäller ramavtalet ska preciseras. Ramavtalen gör det möjligt att inom ramavtalet upphandla produkter och tjänster på ett ändamålsenligt sätt som beaktar de upphandlande enheternas ändringsbehov.

Ändringarna görs i upphandlingslagen, försörjningslagen och lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling. Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2021.

Ytterligare information:

Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 078

Tillbaka till toppen