Hoppa till innehåll
Media

Teknisiä muutoksia hankintalakiin – hankintayksiköiden tiedonsaanti paranee

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 13.51
Uutinen

Hallitus antoi 10.12.2020 eduskunnalle esityksen muutoksista hankintalakeihin. Muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä. Niillä muun muassa parannettaisiin hankintayksiköiden tiedonsaantioikeutta. Hallitusohjelmaan sisältyviä hankintalakikirjauksia koskeva valmistelu jatkuu vuoden 2021 aikana.

Hallituksen esittämillä lakimuutoksilla parannetaan hankintayksiköiden tiedonsaantioikeutta siitä, miten tarjoajien sekä näiden alihankkijoiden soveltuvuus täyttyy. Näin edistetään harmaan talouden torjuntaa julkisissa hankinnoissa. Lisäksi laajennetaan hankintojen sähköisen kilpailutusjärjestelmä HILMAn käyttöä sekä julkisten toimijoiden mahdollisuuksia saada hankintoja koskevaa tilastotietoa.

Puitejärjestelyä koskeva sääntely täsmentyisi. Puitejärjestelyt mahdollistaisivat tarkoituksenmukaisen ja hankintayksiköiden muutostarpeet huomioivan tavan hankkia tuotteita ja palveluja puitejärjestelyn sisällä.

Muutokset tehtäisiin hankintalakiin, erityisalojen hankintalakiin sekä puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettuun lakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2021.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078

Tillbaka till toppen