Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tema vid Nordiska ministerrådets möte är näringslivets återhämtning från coronakrisen

Arbets- och näringsministeriet
28.8.2020 8.59
Pressmeddelande
Näringsminister Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä

Vid näringsministrarnas videomöte i Nordiska ministerrådet den 1 september 2020 behandlas näringslivets återhämtning från coronakrisen. Näringsminister Mika Lintilä representerar Finland vid mötet.

– Det nordiska samarbetet är värdefullt, och coronapandemin framhäver ytterligare behovet av att utbyta erfarenheter mellan länderna. De nordiska länderna är kända för välfärden, och vi måste se till att vår ekonomi kommer på fötter efter coronakrisen, säger minister Lintilä.

Ministerrådets nya initiativ syftar till att öka den ekonomiska tillväxten

Under mötet behandlas ministerrådets initiativ för att intensifiera det nordiska näringslivssamarbetet 2021–2024 och för att påskynda den ekonomiska tillväxten efter coronapandemin. Initiativets fokus ligger på hållbara lösningar, digitalisering, innovationer och cirkulär ekonomi. Dessa stöder också de nordiska ländernas gemensamma mål att utvecklas till världens mest hållbara och enhetliga region år 2030.

Ministrarna diskuterar också projektet Nordic Smart Government, som Nordiska ministerrådet startade 2018. Resultatet blir ett elektroniskt affärsområde där affärsuppgifterna rör sig automatiskt, tryggt och i realtid både från företag till företag och från företag till myndigheter.

- Programmet är ett bra exempel på ett fungerande nordiskt samarbete. Det underlättar små och medelstora företags verksamhet i och med att de elektroniska tjänsterna underlättas och den information som är viktig för företagen blir mer tillgänglig, konstaterar minister Lintilä.

Som avslutning på mötet presenterar minister Lintilä också målen för Finlands kommande ordförandeskap i Nordiska rådet.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4216

Tillbaka till toppen