Hoppa till innehåll

Temat för de nordiska arbetsministrarnas möte är hur förändringarna i arbetslivet och covid-19-pandemin påverkat arbetsmarknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2022 11.09
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen

Nordiska ministerrådets arbetslivsministrar träffas i Oslo tisdagen den 22 november 2022. Ministrarna diskuterar OECD:s forskningsprojekt som utreder covid-19-pandemins inverkningar på den nordiska arbetsmarknaden. Mötets andra tema är de framtida utmaningarna i arbetslivet och stärkande av den nordiska arbetslivsmodellen.

Arbetsminister Tuula Haatainen deltar i mötet för Nordiska ministerrådets arbetslivsministrar i Oslo den 22 november 2022.  OECD:s direktör med ansvar för sysselsättningsfrågor och sociala frågor Stefano Scarpetta presenterar för ministrarna preliminära resultat av en undersökning, som avslöjar att arbetsmarknaden i de nordiska länderna återhämtat sig snabbt efter covid-19-pandemin.

”De nordiska arbetsmarknaderna visade sin styrka under covid-19-pandemin. Arbetsmarknaderna har också återhämtat sig snabbt efter pandemin. Detta möjliggjordes bland annat av de nordiska ländernas omfattande stödåtgärder för företag och arbetstagare,” säger arbetsminister Haatainen. 

Enligt OECD:s analys drabbades särskilt unga och lågutbildade personer av covid-19-pandemins inverkningar på arbetslivet. I Finland har sysselsättningsgraden bland unga stigit särskilt bra efter pandemin. OECD:s slutliga forskningsrapport publiceras nästa vår.

Nya former av affärsverksamhet och arbete innebär  utmaningar för den traditionella nordiska arbetslivsmodellen

Grunden till den nordiska arbetslivsmodellen utgörs av rättvisa löne- och arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter som definieras i arbetslagstiftningen samt kollektivavtalens omfattande täckning. Nya former av affärsverksamhet och arbete innebär  utmaningar för den traditionella modellen. En av utmaningarna är bl.a. att organiseringsgraden sjunker. 

”Den nordiska arbetslivsmodellen stöder sig på ett omfattande samarbete mellan parterna i arbetslivet och staten. Denna dialog och detta förtroende behöver stärkas ytterligare för att vi ska kunna möta framtida utmaningar,” betonar arbetsminister Haatainen. 

Vid mötet diskuterar ministrarna bl.a. huruvida det att täckningen av den privata sektorns kollektivavtal försämrats utgör en utmaning för den nordiska arbetslivsmodellen. Också det nordiska samarbetets betydelse för och möjligheter i fråga om utveckling av arbetslivsmodellen diskuteras vid mötet.

Mer information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn  029 504 7353
Leila Vilhunen, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), tfn 0295 047 120

Tillbaka till toppen