Hyppää sisältöön

Pohjoismaiden työministerien tapaamisessa aiheina työelämän muutosten ja koronapandemian vaikutukset työmarkkinoihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2022 11.09
Tiedote
Työministeri Tuula Haatainen

Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäministerit tapaavat tiistaina 22.11.2022 Oslossa. Ministerit keskustelevat OECD:n tutkimushankkeesta, jossa selvitetään koronapandemian vaikutuksia Pohjoismaiden työmarkkinoihin. Kokouksessa toisena aiheena ovat tulevaisuuden työelämän haasteet ja pohjoismaisen työelämämallin vahvistaminen.

Työministeri Tuula Haatainen osallistuu 22.11. Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäministerien kokoukseen Oslossa. OECD:n työllisyys-, työvoima- ja sosiaaliasioiden pääosaston johtaja Stefano Scarpetta esittelee ministereille alustavia tuloksia tutkimuksesta, jonka mukaan Pohjoismaissa työmarkkinat ovat palautuneet koronapandemiasta nopeasti.

”Pohjoismaiset työmarkkinat osoittivat vahvuutensa koronapandemian aikana. Työmarkkinat ovat myös palautuneet pandemiasta ilahduttavan hyvin. Tämän mahdollistivat muun muassa Pohjoismaiden laajat tukitoimet yrityksille ja työntekijöille”, työministeri Haatainen sanoo. 

OECD:n analyysin mukaan koronapandemian vaikutukset työelämässä osuivat erityisesti nuoriin ja matalasti koulutettuihin henkilöihin. Suomessa nuorten työllisyysaste on noussut pandemian jälkeen erityisen hyvin. OECD:n lopullinen tutkimusraportti julkaistaan ensi keväänä.

Uudet liiketoiminnan ja työnteon muodot haastavat perinteistä pohjoismaista työelämämallia

Pohjoismaisen työelämämallin perustana ovat reilut palkka- ja työehdot, työlainsäädännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet sekä työehtosopimusten laaja kattavuus. Uudet liiketoiminnan ja työteon muodot haastavat tätä perinteistä mallia. Haasteena on muun muassa järjestäytymisasteen laskeminen. 

”Pohjoismainen työelämämalli nojaa laajaan yhteistyöhön työelämän osapuolten ja valtion kesken. Tätä vuoropuhelua ja luottamusta on entisestään syytä vahvistaa, jotta voimme vastata tuleviin haasteisiin”, työministeri Haatainen korostaa.

Ministerit keskustelevat kokouksessa muun muassa siitä, onko yksityisen sektorin työehtosopimusten kattavuuden heikentyminen haaste pohjoismaiselle työelämämallille. Keskustelussa on myös pohjoismaisen yhteistyön merkitys ja mahdollisuudet työelämämallin kehittämisessä.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p.  0295 047 353
työministerin virkamiesavustaja (EU- ja kansainväliset asiat) Leila Vilhunen, TEM, p. 0295 047 120

 
Sivun alkuun