Hoppa till innehåll

Terrafame ansöker hos statsrådet om tillstånd för utvinning av uran

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2017 10.19
Pressmeddelande

Multimetallbolaget Terrafame Oy har den 31 oktober 2017 till arbets- och näringsministeriet inlämnat en till statsrådet riktad ansökan enligt kärnenergilagen om tillstånd att utvinna naturligt uran som biprodukt av gruvverksamheten i Sotkamo. Gruvan producerar huvudsakligen nickel och zink.

På Terrafames fabriksområde finns en nästan färdigbyggd anläggning för uranutvinning som härstammar från den föregående verksamhetsutövarens tid. Efter att byggarbetena slutförts skulle utvinningen av uran kunna ske i denna anläggning.

Enligt bolagets ansökan förekommer uran i små koncentrationer i berggrunden i Sotkamogruvan. Avsikten är att man med hjälp av extraktionsprocessen utvinner uranet i form av en halvprodukt som sedan förädlas till kärnbränsle utomlands. Enligt företaget är utvinning av uranet ekonomiskt förnuftigt och den effektiviserar utnyttjandet av naturresurserna inom Terrafames gruvverksamhet. Verksamheten har en positiv miljöeffekt i och med att en betydligt mindre mängd uran jämfört med nuläget kommer att hamna i bioupplösningshögar och processlambassänger och i de färdiga metallprodukterna.

Kungörelser publiceras i tidningar och hålls till påseende på ämbetshusen – möte för allmänheten arrangeras i Sotkamo den 7 november

Arbets- och näringsministeriet publicerar en kungörelse om Terrafames projekt för utvinning av uran i regionala tidningar och på ministeriets webbplats på adressen tem.fi den 6 november 2017.

Terrafame Oy delar ut en allmänt hållen utredning om projektet till samtliga hushåll i Sotkamo kommun och i Kajana stad.

Arbets- och näringsministeriet arrangerar ett i kärnenergilagen avsett möte för allmänheten som är öppet för alla i auditoriet Iso-Pölly vid Vuokatin urheiluopisto, (i byggnaden Pallohalli, adress Opistontie 4) tisdagen den 7 november 2017.

Terrafames ansökan finns till påseende på kommunkansliet i Sotkamo (adress Markkinatie 1) och på stadshuset i Kajana (adress Pohjolankatu 13) samt i de kringliggande kommunerna (Kuhmo, Nurmes, Paltamo, Pyhäntä, Rautavaara, Ristijärvi, Siikalatva, Sonkajärvi, Vaala, Valtimo, ja Vieremä) fram till den 31 januari 2018.  Ansökan publiceras också på ANM:s webbplats på adressen tem.fi.

Åsikter om projektet kan lämnas till arbets- och näringsministeriet fram till 31.1.2018

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden över projektet av olika ministeriet, myndigheter samt av projektets förläggningskommun och de kringliggande kommunerna.

Det är möjligt att framföra åsikter om projektet genom att skicka dem till arbets- och näringsministeriets registratorskontor under adress Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 Statsrådet, så att de är framme senast den 31 januari 2018. Handlingarna, som riktas till arbets- och näringsministeriet, kan också lämnas in på statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors.

De som avger ett utlåtande eller framför åsikt ska i sina utlåtanden eller åsikter hänvisa till ärendenummer TEM/1879/08.05.01/2017 och lämna namn- och adressuppgifter på den person eller sammanslutning som lämnat utlåtandet eller framfört åsikten.

Ytterligare upplysningar:
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 029 506 4832
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035

 

Tillbaka till toppen