Hyppää sisältöön

Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenottoon

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2017 10.19
Tiedote
Kuva:Terrafame

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy on toimittanut 31.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriöön valtioneuvostolle osoitetun ydinenergialain mukaisen lupahakemuksen kaivostoiminnassa sivutuotteena saatavan luonnonuraanin talteen ottamiseksi Sotkamossa. Kaivoksen päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki.

Terrafamen tehdasalueella on edellisen toiminnanharjoittajan aikana lähes valmiiksi rakennettu uraanin talteenottolaitos. Viimeistelytöiden jälkeen uraani voitaisiin ottaa talteen tässä laitoksessa.

Yhtiön hakemuksen mukaan uraania esiintyy Sotkamon kaivoksen kallioperässä pieninä pitoisuuksina. Tarkoituksena on uuttoprosessin avulla ottaa uraani käyttöön puolituotteena, joka jatkojalostettaisiin ydinpolttoaineeksi ulkomailla. Yrityksen mukaan uraanin talteenotto olisi taloudellisesti järkevää ja tehostaisi luonnonvarojen käyttöä Terrafamen kaivostoiminnassa. Toiminnalla olisi positiivinen ympäristövaikutus, kun bioliuotuskasoille, prosessisakka-altaille ja nykyisiin metallituotteisiin päätyisi merkittävästi vähemmän uraania.

Kuulutukset lehdissä ja virastotaloilla – kuulemistilaisuus Sotkamossa 7. marraskuussa

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee Terrafamen uraanin talteenottohankkeesta kuulutuksen 6.11.2017 alueen sanomalehdissä ja verkkosivuillaan osoitteessa tem.fi.

Terrafame Oy jakaa hankkeen yleispiirteisen selvityksen kaikkiin talouksiin Sotkamon kunnassa ja Kajaanin kaupungissa.

TEM järjestää ydinenergialain mukaisen, kaikille avoimen kuulemistilaisuuden uraanin talteenottohankkeesta tiistaina 7.11.2017 kello 18 alkaen Vuokatin urheiluopiston Iso-Pölly auditoriossa (Pallohalli-rakennus, os. Opistontie 4).

Terrafamen hakemus on nähtävillä 31.1.2018 saakka Sotkamon kunnanvirastossa (os. Markkinatie 1) ja Kajaanin kaupungintalolla (os. Pohjolankatu 13) sekä ympäryskunnissa (Kuhmo, Nurmes, Paltamo, Pyhäntä, Rautavaara, Ristijärvi, Siikalatva, Sonkajärvi, Vaala, Valtimo, ja Vieremä). Hakemus julkaistaan myös TEM:n verkkosivuilla osoitteessa tem.fi.

Mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriöön 31.1.2018 saakka

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää hakemuksesta lausuntoja eri ministeriöiltä, viranomaisilta sekä hankkeen sijainti- ja ympäryskunnilta.

Hankkeesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne 31.1.2018 mennessä TEM:n kirjaamoon osoitteella: Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Asiakirjat voi myös jättää ministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki. Mielipiteet voidaan toimittaa 31.1.2018 mennessä myös sähköisesti osoitteeseen kuuleminen(at)tem.fi.

Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa tulee viitata asianumeroon TEM/1879/08.05.01/2017 ja esittää kommentin antavan henkilön tai yhteisön nimi- ja osoitetiedot.

Lisätiedot:
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 029 506 4832
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035

 
Sivun alkuun