Hoppa till innehåll

TVO:lle lupa käyttää Olkiluodon voimalaitosyksiköitä vuoden 2038 loppuun

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2018 13.18
Tiedote
Kuva:TVO

Valtioneuvosto myönsi 20.9.2018 ydinenergialain mukaisen käyttöluvan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköille. Yrityksellä on nyt lupa käyttää OL1 ja OL2 -laitosyksiköitään vuoden 2038 loppuun saakka. Lupa korvaa vanhan, vuonna 1998 annetun käyttöluvan joka on voimassa tämän vuoden loppuun saakka.

Lisäksi TVO:lle myönnettiin lupa käyttää Olkiluodolla jo toiminnassa olevia käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen välivarastoja Olkiluodon laitosyksiköiden toiminnassa syntyvien ydinjätteiden välivarastointiin vuoden 2038 loppuun.

Käyttölupa ei kata ydinjätteiden loppusijoituslaitosten käyttöä, joille luvat erillisinä ydinlaitoksina myönnetään erikseen. Valtioneuvosto liitti käyttölupaan kuitenkin laitoksen jätehuoltoon ja käytetyn polttoaineen varastointiin liittyviä ehtoja. Uutena ehtona on lupa käsitellä ja varastoida voimalaitosalueella myös muualta peräisin olevaa matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä tai muuta radioaktiivoista jätettä osana TVO:n liiketoimintaa. Tämä ehto mahdollistaa turvallisen ratkaisun tiettyjen kansallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin.

Harkitessaan lupien myöntämisen edellytysten täyttymistä valtioneuvosto nojasi erityisesti Säteilyturvakeskuksen antamaan myönteiseen lausuntoon ja siihen liittyvään laajaan turvallisuusarvioon.

STUK:n lausunnossa ei tuotu esiin turvallisuussyitä, jotka asettaisivat esteitä luvan myöntämiselle haetulla tavalla. STUK on arvioinut, että luvanhakijan tarkoittama toiminta on turvallista ja täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Yhteiskunnan kannalta tärkeää on STUK:n jatkuva turvallisuusvalvonta laitosten käytön aikana, tällä varmistetaan se, että hakija käyttää ydinvoimalaitosyksiköitä turvallisesti. STUK:n esityksestä lupaehtoihin on lisätty vaatimus, että laitosyksiköiden määräaikainen turvallisuusarviointi toteutetaan vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt ovat vesihidasteisia ja -jäähdytteisiä kiehutusvesireaktoreita, jotka on kehitetty ruotsalaisen mallin pohjalta. Niiden molempien nettosähköteho on noin 890 megawattia. Laitosyksiköiden kaupallinen sähköntuotanto alkoi vuonna 1979 ja 1982.

OL1 ja OL2 tuottivat viime vuonna 24 prosenttia Suomessa tuotetusta ja 16 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Valtioneuvoston mukaan voimalaitoksen toiminnan jatkuminen on Suomen sähköhuollon turvaamisen kannalta perusteltua. Teollisuuden kilpailukyvyn turvaamisen kannalta on olennaista turvata sähkön saanti ja sen ennustettava hinta. Lisäksi ydinvoimalaitosten käyttö auttaa osaltaan vähentämään ilmastonmuutosta aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, mikä on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

TVO jätti käyttölupahakemuksensa valtioneuvostolle 26.1.2017. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja useilta eri ministeriöiltä ja eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. TEM sai 50 lausuntoa tai mielipidettä viranomaiselta, kunnalta, muulta organisaatiolta tai yksityiseltä henkilöltä. Saapuneet lausunnot ja mielipiteet sekä käyttölupapäätös ovat nähtävissä TEM:n verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/olkiluoto-1-ja-2-kayttolupa

Lisätiedot:
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 050 567 5451

Tillbaka till toppen