Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriet inleder en granskning av finansiering som Business Finland beviljat vid störningar på grund av corona

Arbets- och näringsministeriet
21.4.2020 17.16 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 16.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har fäst uppmärksamhet vid lagenligheten i fråga om Business Finlands finansieringsverksamhet och övervakningens betydelse från och med finansieringens första dag. Utöver Business Finlands interna kontroll och granskningsverksamhet kommer arbets- och näringsministeriet att även inleda egen granskningsverksamhet som gäller Business Finlands finansieringsverksamhet liksom övrig finansieringsverksamhet inom ministeriets förvaltningsområde i större utsträckning.

Dessutom kommer Statens revisionsverk att sannolikt granska den företagsstödshelhet som gäller hanteringen av pandemin, men i detta läge inte enskilda finansieringsbeslut för en enskild aktör.

Finansieringen har övervakats från första början

Business Finland satsar på övervakning via sina egna processer och sin interna kontrollverksamhet. Syftet med Business Finlands interna kontroll är att säkerställa att ekonomin och verksamheten är lagenliga. Business Finland övervakar användningen av sin finansiering och kvaliteten i den egna verksamheten genom regelbundna kontroller. Med dessa kvalitetsrevisioner bedöms kvaliteten i beredningen av finansieringsbesluten och uppföljningen under projektets varaktighet. Veckovisa revisioner genomförs om hur berednings- och beslutsprocessen fungerar i fråga om finansieringen vid störningar. Dessutom görs separata riskkartläggningar om finansieringen vid störningar.

Hur betalas finansieringen till företag?

Den återstående finansieringen betalas när företaget har lämnat projektets slutrapport och rapport till Business Finland och projektets kostnader har godkänts. Kostnaderna ska vara betalda i företagets bokföring då projektets slutrapport och en kostnadsredovisning lämnas.

Företagets revisor ska fastställa att kostnaderna kan hänföras till projektet. Utöver den normala projektövervakningen granskar Business Finland vissa av projekten närmare i efterhand. De projekt som ska granskas i efterhand väljs antingen slumpvis, enligt riskbedömning eller om oegentligheter misstänks. Business Finland gör bakgrundsutredningar om sina kunder för att bland annat förhindra penningtvätt och att både olaglig och oetisk verksamhet stöds.

Vad är finansiering vid störningar?

Business Finlands finansiering vid störningar riktar sig till företag vars ekonomiska situation var i ordning före den pandemi som coronaviruset orsakade och som nu lider av coronavirusets konsekvenser.

Det var nödvändigt att inleda finansieringen snabbt i epidemiläget. Det snabbaste sättet att få igång stödet var att använda en redan existerande kanal, dvs. Business Finlands utvecklingsfinansiering.  Enligt lagen riktas Business Finlands finansiering till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Stödformen är sådan att den kanske passar vissa företagsformer bättre än andra och särskilt i en exceptionell situation är det för alla parters bästa befogat att granska beviljande och användning av stödet. Detta görs även i normala fall med Business Finlands stöd.


Ytterligare upplysningar:
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Antti Joensuu, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3697

Tillbaka till toppen