Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsminister Harakka: Ett lösningsorienterat trepartsamarbete är en viktig partner för regeringen

Arbets- och näringsministeriet
19.6.2019 17.52 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 12.45
Pressmeddelande

Antti Rinnes regering har ett ambitiöst sysselsättningsmål som den börjar genomföra på många olika sätt.

– Vi stärker sysselsättningstjänsterna, hjälper partiellt arbetsföra till arbetsmarknaden, höjer lönesubventionen, stödjer små och medelstora företag med att anställa personal, lockar internationella experter, stärker omställningsskyddet och det kontinuerliga lärandet, summerade arbetsminister Timo Harakka vid regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas seminarium om tillväxt och förtroende.

Arbetsminister Harakka talade om den påbörjade regeringsperiodens sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik och betonade långsiktighet och snabba åtgärder i sysselsättningspolitiken samt regeringens förtroende för trepartssamarbetet. 

- Regeringen ser det som sin hederssak att stärka förtroendet överallt i samhället. Regeringen bjuder in arbetsmarknadens parter till samarbete som syftar till att uppnå de mål som komprimeras i regeringsprogrammets rubrik: mer inkluderande och bättre kunnighet, sade minister Harakka

Regeringen kommer att med jämna mellanrum granska hur dess sysselsättningsmål genomförs. ”Fler tidtagare som skyndar på”, trepartssamarbetet kommer ändå att påskyndas av att de sammanlagda effekterna av sysselsättningsåtgärderna kommer att synas först mot slutet av regeringsperioden, påpekade arbetsminister Harakka. 

- Sysselsättningen ökar inte i jämn takt. Ännu viktigare är det att regeringsprogrammets viktigaste sysselsättningsåtgärder siktar på en hållbar framtid på 2030-talet, sade han.

I fråga om tidsperioden för sysselsättningsåtgärder lyfte arbetsministern fram den utvidgade läroplikten som exempel.

Vid det av regeringen sammankallade seminariet byggdes en anda av samarbete och resultatorientering för beredningen av trepartsfrågor under den påbörjade regeringsperioden.

- Ett lösningsorienterat trepartsamarbete är en viktig partner för regeringen, när hållbar tillväxt och sysselsättning eftersträvas. Arbetsmarknadens parter bidrar till att bygga upp ett samhälle med förtroende, betonade arbetsminister Harakka i sitt anförande.

Arbetsminister Timo Harakka talade vid seminariet om tillväxt, sysselsättning och arbetsmarknad på Ständerhuset den 19 juni. Till seminariet hade bjudits in högsta ledning från arbetsmarknadens centralorganisationer, arbetsgivar- och företagarorganisationer, branschförbund och ministerier.

Ytterligare upplysningar:

arbetsministerns specialmedarbetare Jenni Karjalainen, tfn 040 751 5496

Tillbaka till toppen