Hoppa till innehåll
Media

Möjlighet för arbetsgivaren att temporärt avvika från arrangemang som gäller arbetstid och semester för kritiska funktioner i samhället

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 16.56 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 18.28
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade med stöd av beredskapslagen en förordning den 17 mars 2020 med vilken man bättre förmår reagera på personalbrist i kritiska funktioner i samhället som orsakas av virusepidemin. Arrangemangen gäller arbetstid, semestrar och uppsägningstid när en arbetstagare säger upp sig från jobbet.

Förordningen kan tillämpas på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialvården, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten samt polisväsendet. En förlängning av uppsägningstiden tillämpas dock inte inom polisväsendet.

Arbetsgivaren kan avbryta arbetstagarens semester eller flytta tidpunkten för den. Dessutom kan arbetsgivaren avvika från skyldigheten att inhämta arbetstagarens samtycke till övertidsarbete och avvika från bestämmelserna om vilotider. Arbetsgivaren kan även förlänga arbetstagarens uppsägningstid som arbetstagaren ska iaktta till fyra månader, om arbetsgivaren hotas av arbetskraftsbrist som beror på virusepidemin. Om arbetsgivaren använder dessa möjligheter till undantag, ska han eller hon på olika sätt beakta arbetstagarnas hälsa och arbetarskydd. Undantagen är temporära.

Arbetskraftsbrist kan störa verksamheten inom samhällskritiska tjänster

En spridning av virusepidemin kan medföra att arbetsgivaren drabbas av arbetskraftsbrist bakom vilken det till exempel finns ett servicebehov som beror på att medborgare insjuknat. Dessutom kan arbetskraftsbristen öka genom att personal som arbetar i ifrågavarande verksamheter insjuknar. Arbetskraftsbristen kan på ett betydande sätt störa verksamheten inom dessa samhällskritiska tjänster.

Förordningen träder i kraft den 18 mars 2020. Den baserar sig på förordningen om ibruktagning av beredskapslagen som regeringen lämnade till riksdagen den 17 mars 2020.

Ytterligare upplysningar:

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 937

Tillbaka till toppen