Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2020/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

A 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, p. +35 8295048937

Asia

Valtioneuvosto on, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, todennut 16.3.2020 maassa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Virusepidemian levitessä on mahdollista, että 93 §:n 2 momentissa työnantajalle syntyy työvoimapula palvelutarpeen kasvaessa kansalaisten sairastumisiin tai epidemiaan liittyvien lieveilmiöiden johdosta. Lisäksi työvoimapulaa voi kasvattaa asianomaisista toiminnoissa työskentelevän henkilöstön sairastuminen. Työvoimapula voi merkittävällä tavalla häiritä näiden yhteiskunnallisesti riittisten palveluiden toimintaa. Tällä asetuksella pyritään osaltaan varmistamaan työnantajan riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana.

Esitys

Valtioneuvoston antaa asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Vaikutukset

Yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutu-vaan henkilöstöpulaan työaikaa ja vuosilomia koskevilla järjestelyillä. Asetukseen liittyviä poikkeusmahdollisuuksia käytettäessä työnantajan on eri tavoin kiinnitettävä huomiota työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen