Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Työpoliittinen aikakauskirja: Många positiva rekord har slagits på arbetsmarknaden

Arbets- och näringsministeriet
13.6.2018 9.38
Pressmeddelande

Under arbetsförmedlingsstatistikens 110 år långa historia har antalet arbetslösa arbetssökande aldrig tidigare minskat så mycket som i december 2017 jämfört med december föregående år. Minskningen var då över 62 000 personer, konstaterar chefredaktören, forskningsdirektör Heikki Räisänen i det nyaste numret av arbets- och näringsministeriets arbetspolitiska tidskrift Työpoliittinen aikakauskirja.

Andra rekord under den senaste tiden är att arbetsgivarna under 2017 anmälde ett rekordhögt antal lediga jobb, över 617 000, till den offentliga arbetsförmedlingen. Samtidigt är den offentliga arbetsförmedlingens marknadsandel av rekrytering av arbetskraft utanför arbetsgivarnas verksamhetsställen rekordstor, 46 procent. Det är ungefär en dubbelt så stor andel som på 1990-talet.

Arbetskraftspolitiken är ett mycket centralt verktyg som kan göra att man i fortsättningen når upp till ovannämnda rekordnivåer eller förhindra att man uppnår dem. Arbetskraftspolitiken räcker inte ensam till, men om den är omsorgsfullt planerad och effektivt genomförd bidrar den i avsevärd grad till en fungerande arbetsmarknad.

De arbetskraftstjänster som ger de bästa sysselsättningsresultaten är inte heller ett reellt alternativ för personer som har en svår ställning på arbetsmarknaden, eftersom de inte uppfyller förutsättningarna för att delta i dem. Den arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som är avsedd för personer som varit arbetslösa länge är en aktiv socialpolitisk åtgärd i behov av förnyelse. Det kan till exempel bli aktuellt med två separata alternativ, ett som är rehabiliterande och ger färdigheter för arbetsmarknaden och ett som är socialt rehabiliterande, menar Räisänen.

Övriga artiklar i tidskriften

Simo Aho behandlar i en artikel vilka som nås av arbetskraftsservicen och vilka som upprepade gånger deltar i den. Aho konstaterar att de som har svårast att komma ut i sysselsättning deltar i servicen oftare än andra, men ofta deltar de i åtgärder som endast sällan räcker till för att hjälpa dem ut på den öppna arbetsmarknaden.

Juha Tuomala behandlar utvärdering av effekten av arbetskraftsservicen med lönesubvention som exempel. Utöver de positiva resultaten av att företag anställer med hjälp av lönesubvention, ser Tuomala det som uppmuntrande att lönesubvention inom den offentliga sektorn hade bättre effekt för långtidsarbetslösa. Erkki Laukkanen behandlar i en artikel skuggekonomin inom byggbranschen, medan Olli Oosi skriver om utmaningar inom och lärdomar från de pilotprojekt som genomförts inom ramen för spetsprojektet för arbetsförmedlingen.

Länk: Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2018

Ytterligare upplysningar:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7118

Tillbaka till toppen