Hyppää sisältöön

Työpoliittinen aikakauskirja: Työmarkkinoilla on viime aikoina rikottu monia myönteisiä ennätyksiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2018 9.38
Tiedote

Työnvälitystilaston 110 vuoden historiassa työttömien työnhakijoiden määrä ei ole koskaan aiemmin laskenut niin paljon kuin joulukuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden joulukuuhun, yli 62 000 hengellä, toteaa päätoimittaja, tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Työpoliittisen Aikakauskirjan uusimmassa numerossa.

Muita viimeaikaisia ennätyksiä ovat olleet työnantajien julkiseen työnvälitykseen ilmoittamien avointen työpaikkojen ennätysmäärä vuonna 2017, yli 617 000 avointa työpaikkaa. Samalla julkisen työnvälityksen markkinaosuus toimipaikan ulkoisesta työvoiman hausta on ennätystasolla, 46 prosentissa. Se on noin kaksinkertaistunut 1990-luvulta.

Työvoimapolitiikka on hyvin keskeinen väline sille, että kaikkiin edellä mainittuihin ennätyksiin voidaan jatkossakin yltää tai estää niihin yltäminen. Yksin tämä ei riitä, mutta huolella suunniteltuna ja tehokkaasti toimeenpantuna se auttaa merkittävällä tavoin työmarkkinoiden toiminnassa.

Parhaita työllisyystuloksia tuottavat työvoimapalvelut eivät myöskään ole aito vaihtoehto vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, koska he eivät täytä osallistumisen edellytyksiä. Pitkään työttömänä olleille tarkoitettu kuntouttava työtoiminta on aktiivisen sosiaalipolitiikan toimi, joka kaipaisi uudistamista. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi erikseen työmarkkinoille kuntouttava ja valmentava polku sekä sosiaalisesti kuntouttava polku, Räisänen katsoo.

Aikakauskirjan muut artikkelit

Aikakauskirjan artikkeleissa Simo Aho käsittelee työvoimapalvelujen kohdistumista ja toistuvaa osallistumista. Aho toteaa, että palveluihin osallistuvat muita useammin ne, joiden työllistyminen on vaikeinta, mutta he usein osallistuvat toimenpiteisiin, jotka vain harvoin riittävät auttamaan avoimille työmarkkinoille.

Juha Tuomalan käsittelee työvoimapalvelujen vaikuttavuuden arviointia esimerkkinään palkkatuki. Yrityksiin palkkatuella työllistämisen myönteisten tulosten lisäksi Tuomala pitää rohkaisevana sitä, että julkisen sektorin palkkatuen vaikutukset olivat parempia pitkäaikaistyöttömillä. Erkki Laukkanen käsittelee artikkelissaan rakennusalan varjotaloutta ja Olli Oosi työnvälityksen kärkihankkeen pilottien haasteita ja oppeja.

Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2018

Lisätiedot:
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, p. 029 504 7118

 
Sivun alkuun