Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp föreslår öppnande av naturgasmarknaden

Arbets- och näringsministeriet
21.1.2016 13.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp föreslår i sin rapport, som publicerades den 21 januari 2016, att naturgasmarknadslagen revideras och att parti- och detaljmarknaden för naturgas etappvis öppnas för konkurrens.

Det huvudsakliga målet med förslaget är att skapa förutsättningar för att den finländska parti- och detaljmarknaden för naturgas kan öppnas för konkurrens. Nuläget kommer att förändras i början av 2020-talet på grund av gasledningen Balticconnector, som ska byggas mellan Finland och Estland, samt de planerade investeringarna i gasinfrastrukturen i Baltikum och Polen. I samband med att naturgasmarknaden öppnas för konkurrens ska överföringsnätet för naturgas åtskiljas från försäljningen av naturgas.

? Genom ökad konkurrens och fler leveranskällor kan förutsättningar skapas för en positiv utveckling av affärsverksamheten inom branschen och Finlands försörjningstrygghet i fråga om energi kan förbättras och konsumentpriset sänkas, konstaterar näringsminister Olli Rehn, som tog emot arbetsgruppens förslag.

Avregleringen ökar

Ett annat viktigt mål med förslaget är att förbättra naturgasens konkurrenskraft på bränslemarknaden och göra regleringen lättare för företagen inom naturgasbranschen. Bestämmelserna om naturgasleveranser ska förenklas genom att prisregleringen av partihandeln med naturgas slopas och genom att prisregleringen för försäljare med leveransskyldighet inom detaljhandeln begränsas till att gälla sådan naturgas som levereras till småförbrukare och för direkt användning i bostäder.

Det föreslås att det till naturgasmarknadslagen fogas också bestämmelser om tillträde på marknaden för kondenserad naturgas samt om nyttjanderätten till terminaler för kondenserad naturgas utanför gasnätet och om tarifferna. Marknadstillträdet för biogas ska effektiviseras. I lagen föreslås också närmare bestämmelser om konsumenters rättigheter och om sådana gasleveransavtal som ingås av konsumenter.

Lagarna avses träda i kraft etappvis med början den 1 januari 2017. I förslaget ingår en övergångsperiod som sträcker sig till år 2020. Avsikten är att man under denna tid övergår till en öppen marknad.

Arbetsgruppens rapport, som har utformats som en lagproposition (på finska)

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Arto Rajala, ANM, tfn 029 506 4828

Tillbaka till toppen