Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työryhmä ehdottaa maakaasumarkkinoiden avaamista

Työ- ja elinkeinoministeriö
21.1.2016 13.30
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä ehdottaa 21.1.2016 julkaistussa raportissaan maakaasumarkkinalain uudistamista sekä maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamista asteittain kilpailulle.

Esityksen päätavoitteena on luoda edellytykset Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamiseksi kilpailulle. Muutoksen tilanteeseen tuovat 2020-luvun alussa Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki sekä valmisteilla olevat investoinnit Baltian ja Puolan kaasuinfrastruktuuriin. Maakaasumarkkinoiden avaamisen yhteydessä maakaasun siirtoverkko eriytettäisiin maakaasun myynnistä.

- Kilpailua ja hankintavaihtoehtoja lisäämällä voidaan luoda edellytyksiä alan liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle sekä samalla parantaa Suomen energiahuoltovarmuutta ja alentaa kuluttajahintaa, toteaa työryhmän ehdotuksen vastaanottanut elinkeinoministeri Olli Rehn.

Alan säätely keventyy

Toisena keskeisenä tavoitteena on parantaa maakaasun kilpailukykyä polttoainemarkkinoilla ja keventää maakaasualan yrityksiä koskevaa sääntelyä. Maakaasun toimitusta koskevaa sääntelyä karsittaisiin luopumalla hintasääntelystä maakaasun tukkumyynnissä sekä rajaamalla vähittäismyynnissä toimitusvelvollisen myyjän hintasääntely koskemaan pienille käyttäjille ja suoraan asumiskäyttöön toimitettavaa maakaasua.

Maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin säännökset myös nesteytetyn maakaasun markkinoille pääsystä sekä verkon ulkopuolella sijaitsevien nesteytetyn maakaasun terminaalien käyttöoikeuksista ja tariffeista. Biokaasun markkinoille pääsyä tehostettaisiin. Lakiin esitetään myös tarkempia säännöksiä kuluttajien oikeuksista ja kuluttajien tekemistä maakaasusopimuksista.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan asteittain 1.1.2017 alkaen. Ehdotukseen sisältyy vuoteen 2020 ulottuvaksi arvioitu siirtymäaika, jonka kuluessa on tarkoitus siirtyä avattuihin markkinoihin.

Esitysaineisto

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, TEM, puh. 050 345 8490
työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

 
Sivun alkuun