Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp föreslår: Mikroföretag lämnas utanför revisionsskyldigheten

Arbets- och näringsministeriet
17.1.2018 15.54
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som sett över revisionslagen föreslår i sitt betänkande att revisionsskyldigheten begränsas så att mikroföretag i enlighet med bokföringslagen ska lämnas utanför den lagstadgade revisionsskyldigheten. Ändringen skulle undanröja ett gränsvärde från lagstiftningen och minska de årliga administrativa kostnaderna för de minsta företagen.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 27 april 2016 en arbetsgrupp för att utreda ändringsbehov i revisionslagen. Arbetsgruppens uppdrag var att identifiera de frågor i lagen som medför regleringsbörda för företag. I arbetet skulle beaktas å ena sidan att företagens administrativa börda minskas och å andra sidan målet att förebygga grå ekonomi. Arbetsgruppen koncentrerade sig på att utreda revision av förvaltningen som revisionsobjekt och gränserna inom den lagstadgade revisionsskyldigheten.

I sitt betänkande gick arbetsgruppen in för att föreslå att revision av förvaltningen kvarstår i revisionslagen. I den nationella lagstiftningen har revision av förvaltningen länge varit en del av revisionsobjektet och samma slags praxis finns också i en del andra nordiska länder. Enligt lagen ska revisorn, om ledningen i den sammanslutning som är revisionsobjekt gjort sig skyldig till förseelser som nämns i lagen, i revisionsberättelsen anmärka på det. Revisionen av förvaltningen anses inte i någon större utsträckning bidra till företagens administrativa börda.

Arbetsgruppen slutförde sitt arbete med överdirektör Pekka Timonen (ANM) som ordförande samt lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen (JM), finanssekreterare Stina Oksa (FM) och försäkringsöverinspektör Tom Strandström (SHM) som medlemmar. Vid sammanställningen av betänkandet var specialsakkunnig Nadine Hellberg-Lindqvist (ANM) arbetsgruppens sekreterare.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, överdirektör Pekka Timonen ANM tfn 029 506 0060.
arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig Nadine Hellberg-Lindqvist, ANM, tfn 029 504 7023

Tillbaka till toppen