Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa: Mikroyritykset rajataan tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2018 15.54
Tiedote

Tilintarkastuslakia tarkastellut työryhmä esittää mietinnössään tilintarkastusvelvollisuuden supistamista siten, että kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajataan lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Muutos poistaisi yhden raja-arvon lainsäädännöstä ja vähentäisi pienimpien yritysten vuosittaisia hallinnollisia kuluja.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 27.4.2016 työryhmän selvittämään tilintarkastuslain muuttamistarpeita. Työryhmän toimeksiantona oli tunnistaa yrityksille sääntelytaakkaa aiheuttavat kysymykset laissa. Työssä tuli ottaa huomioon toisaalta yritysten hallinnollisen taakan keventäminen, toisaalta tavoite harmaan talouden ehkäisemiseksi. Työryhmä keskittyi selvittämään hallinnon tarkastusta tilintarkastuksen kohteena ja lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajoja.

Työryhmä päätyi mietinnössään esittämään hallinnon tarkastuksen säilyttämistä tilintarkastuslaissa. Hallinnon tarkastus on kansallisessa sääntelyssä ollut osa tilintarkastuksen kohdetta kauan, ja samanlainen käytäntö löytyy myös osassa muita Pohjoismaita. Tilintarkastajan on lain mukaan huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, mikäli tilintarkastuksen kohdeyhteisön johto on syyllistynyt laissa mainittuihin rikkomuksiin. Hallinnon tarkastuksella ei nähdä suurta vaikutusta yritysten hallinnolliseen taakkaan.

Työryhmä sai työnsä päätökseen puheenjohtajanaan ylijohtaja Pekka Timonen (TEM) sekä jäseninä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen (OM) , finanssisihteeri Stina Oksa (VM) ja vakuutusylitarkastaja Tom Strandström (STM). Työryhmän sihteerinä mietinnön koostamisvaiheessa toimi erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist (TEM).

Työryhmän mietintö

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Timonen, TEM, p. 029 506 0060
työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM, p. 029 504 7023

 
Sivun alkuun