Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp för att utveckla Team Finland

Arbets- och näringsministeriet
7.10.2016 8.56 | Publicerad på svenska 7.10.2016 kl. 11.38
Pressmeddelande

Näringsminister Olli Rehn tillsatte den 6 oktober en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag om hur Team Finland-verksamheten kunde utvecklas och göras klarare. Vidare har arbetsgruppen i uppdrag att föreslå möjliga nya modeller för verksamheten och ändringar i organisationen och resurserna.

– Ur företagens synvinkel ger Team Finland-systemet fortfarande ett för splittrat intryck. Den nya arbetsgruppen ska utvärdera hur de globaliseringstjänster som erbjuds företagen ytterligare kunde förbättras genom ett tätare inbördes samarbete mellan aktörerna. Det här är en naturlig fortsättning på den nya inhemska servicemodellen som fungerar enligt principen om en enda kontaktpunkt och som har fått positiv respons, berättar minister Rehn.

Ordförande för arbetsgruppen är kanslichef Jari Gustafsson (arbets- och näringsministeriet) och medlemmar specialmedarbetare Anna-Kaisa Heikkinen (statsrådets kansli), avdelningschef Markku Keinänen (utrikesministeriet), verkställande direktör Jyri Häkämies (Näringslivets centralförbund) och verkställande direktör Mikael Pentikäinen (Företagarna i Finland).

Arbetsgruppen kommer att höra Team Finlands kunder och intressentgrupper inom sektorerna export och internationalisering samt utländska investeringar och turismfrämjande. Likaså ska arbetsgruppen i sitt arbete beakta motsvarande modeller i de viktigaste referensländerna.

– Målet är att tätare binda samman alla Team Finland-aktörer, utlandsrepresentationen medräknad, för att främja tillväxt och företagens internationalisering. Goda exempel utifrån världen ser vi exempelvis i Irland, där innovations- och internationaliseringstjänster bildar en mera sammansatt enhet, säger näringsminister Rehn.

Tillsättandet av arbetsgruppen är ett led i statsminister Juha Sipiläs regerings strategiska program. I spetsprojektet  för att "stärka konkurrenskraften genom att förbättra näringslivets och företagandets förutsättningar" ingår målet att stärka nätverket Team Finland genom tätare samarbete.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, ANM, tfn 029 504 7400
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250

Olli Rehn Team Finland
Tillbaka till toppen