Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp utreder hur smarta elnät kan betjäna elkunder

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2016 9.27
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheterna med smarta elnät på elmarknaden. Arbetsgruppen har till uppgift att skapa ett enhetligt synsätt på framtidens smarta elnät och föreslå konkreta åtgärder för att de smarta elnäten ska kunna betjäna kundernas möjligheter till aktivt deltagande på elmarknaden och generellt främja upprätthållandet av leveranssäkerheten.

Till arbetsgruppen har kallats en omfattande representation från hela sektorn. Med finns företrädare för såväl elförsäljare, eldistributörer, elförbrukare och myndigheter som för forskningsinstitut.

Arbetsgruppen ska lämna sitt betänkande senast den 30 september 2018. Dessutom ska arbetsgruppen senast den 2 oktober 2017 lämna en mellanrapport, där det berättas hur arbetet framskrider och fastställs vilka ämnesområden som granskas i slutrapporten.

– Elförbrukaren har satts i centrum i Europeiska kommissionens beredning av Energiunionen.  Genom smarta lösningar kan Finland visa andra hur elförbrukarnas ställning kan förbättras i framtiden, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

– På elmarknaden behövs nya sätt att agera flexibelt och kostnadseffektivt. Det är viktigt att göra elförbrukarna mer aktiva för att bemöta denna utmaning, tillägger minister Rehn.

Elmarknaden har genomgått stora förändringar under de senaste åren. På den europeiska marknaden har den stort varierande förnybara produktionen fått stöd, vilket har ökat utbudet av energi. Samtidigt har efterfrågan inte fortsatt på den tidigare antagna tillväxtkurvan, utan har rentav vänt nedåt. På grund av detta har lönsamheten för sådan produktion som inte får stöd försämrats. Traditionell produktionskapacitet, som huvudsakligen baserar sig på kol och gas, har lagts ner.  

Fast utbudet av energi ökat på marknaden, har volymen av reglerbar produktionskapacitet samtidigt minskat. Detta har gett anledning till oro för huruvida effekten är tillräcklig under toppförbrukningstimmarna. Den minskade reglerkapaciteten medför problem även andra tider, vid hantering av systemstörningar och sporadisk effektbalans.

Elförbrukningsobjekten spelar en viktig roll, när det gäller att öka flexibiliteten i elsystemet.  I Finland har smarta elmätare installerats hos nästan alla elförbrukare. Med hjälp av mätarna kan kunderna delta på olika marknader.  Nu kan även mindre elförbrukare aktivt delta på marknaden, men utvecklingen av nya tjänster och ökningen av kundernas aktivitet har skett långsamt. Dessutom finns det oklarheter i fråga om olika aktörers roller. Alla handlingssätt och tariffstrukturer på marknaden stöder inte elförbrukarnas deltagande och även tekniska lösningar kan begränsa deltagandet.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
överinspektör Tatu Pahkala, ANM, tfn 029 506 4217

Tillbaka till toppen