Hyppää sisältöön

Työryhmä selvittää miten älyverkot voivat palvella sähköasiakkaita

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2016 9.27
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Sen tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Työryhmään on kutsuttu laaja edustus koko toimialalta. Mukana on niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus.

Työryhmän on annettava mietintönsä 30.9.2018 mennessä. Lisäksi sen on toimitettava 2.10.2017 mennessä väliraportti, jossa kerrotaan työn edistymisestä ja linjataan loppuraportissa tarkasteltavat aihekokonaisuudet.

– Kuluttaja on nostettu keskiöön Euroopan komission Energiaunioni-valmistelussa.  Älykkäillä ratkaisuilla Suomi voi näyttää mallia muille, miten kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia voidaan tulevaisuudessa lisätä, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

– Sähkömarkkinoilla kaivataan uusia tapoja toimia joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kuluttajien aktiivisuuden lisääminen on keskeistä tähän haasteeseen vastaamisessa, ministeri Rehn jatkaa.

Sähkömarkkinat ovat olleet viime vuosina suurten muutosten kohteena. Eurooppalaisilla markkinoilla on tuettu runsaasti vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa, mikä on lisännyt energian tarjontaa. Samanaikaisesti kysyntä ei ole jatkanut aiemmin oletetulla kasvukäyrällä, vaan on kääntynyt jopa laskuun. Tästä syystä muun kuin tuetun tuotannon kannattavuus on heikentynyt ja perinteistä, pääosin hiileen ja kaasuun perustuvaa tuotantokapasiteettia on suljettu.

Vaikka energian tarjonta markkinoilla onkin lisääntynyt, on säätyvän tuotantokapasiteetin määrä samalla vähentynyt. Tämä on aiheuttanut huolta tehon riittävyydestä huippukulutustunteina. Vähentynyt säätökapasiteetti aiheuttaa ongelmia myös muina aikoina järjestelmän häiriötilanteiden ja hetkittäisen tehotasapainon hallinnassa.

Sähköjärjestelmän joustavuuden lisäämisessä sähkön kulutuskohteet ovat merkittävässä roolissa. Suomessa on asennettu lähes kaikille sähkönkäyttäjille älymittarit, joiden avulla asiakkaat voivat osallistua eri markkinoille. Myös pienempien kuluttajien aktiivinen osallistuminen markkinoille on nyt mahdollista, mutta uusien palveluiden kehittyminen ja asiakkaiden aktiivisuuden lisääntyminen on ollut hidasta. Lisäksi eri toimijoiden rooleissa on epäselvyyksiä, kaikki markkinoiden toimintatavat ja tariffirakenteet eivät välttämättä tue kuluttajien osallistumista ja myös tekniset ratkaisut saattavat rajoittaa osallistumista.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 029 506 4217

 
Sivun alkuun