Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp: Möjlighet för civiltjänstgörare över 28 år att återgå till försvarsmaktens reserv

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2018 12.16
Pressmeddelande

En arbetsgrupp föreslår att civiltjänstlagen ändras så att det blir möjligt för personer över 28 år som ännu inte inlett den kompletterande tjänstgöringen inom civiltjänsten att återgå till försvarsmaktens reserv.

Enligt arbetsgruppen uppfyller den nuvarande civiltjänstlagen inte kravet på likabehandling till den delen att personer under 28 år som är skyldiga att delta i kompletterande tjänstgöring inom civiltjänsten kan ansöka om att få återgå till försvarsmaktens reserv om de inte har inlett den kompletterande tjänstgöringen. Däremot kan personer över 28 år i motsvarande ställning inte ansöka om återgång till reserven och få ansökan godkänd. Problemet har dykt upp när antalet personer som är skyldiga att delta i kompletterande tjänstgöring stigit sedan 2015 jämfört med tidigare år.

Arbetsgruppen föreslår också att bestämmelserna om behandling av ansökningar om civiltjänst vid undantagsförhållanden ändras. I fortsättningen ska alla de vars ansökningar om civiltjänst har godkänts innan undantagsförhållandena trätt i kraft vara befriade från vapentjänst under undantagsförhållandena.

Det utkast till regeringens proposition som innehåller arbetsgruppens förslag till lagändring färdigställs som tjänstearbete vid arbets- och näringsministeriet, och efter detta skickas arbetsgruppens promemoria och utkastet till regeringsproposition tillsammans ut på remiss.

Betänkandet (på finska) kan läsas här

Ytterligare upplysningar:
Sami Teräväinen, regeringssekreterare, ANM, tfn 029 506 0088
Elli Nieminen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 8247

Tillbaka till toppen