Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i augusti

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2019 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i augusti

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 232 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 10 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 36 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 400, vilket är 9 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 200, dvs. 4 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 800 färre än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 29 600. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 65,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 67 500 nya lediga jobb, dvs. 8 500 fler än i augusti i fjol. Allt som allt fanns det i augusti 118 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti deltog 112 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 300 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av augusti fanns det i hela landet uppskattningsvis 12 300 permitterade, vilket är 500 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 7 300, vilket är 500 fler än i augusti i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 32 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,5 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 170 000, vilket är 17 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html l

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen