Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i augusti

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2017 9.06
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av augusti sammanlagt 288 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 40 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 102 300, vilket är 25 600 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 108 900, dvs. var 17 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 600 färre än i augusti i fjol, dvs. till sammanlagt 36 600. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 63,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb var oförändrat

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 51 300 nya lediga jobb, dvs. lika många som i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 89 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 6 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti fanns det i hela landet 17 600 permitterade, vilket är 9 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 300, vilket är 7 900 färre än i augusti i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 100 färre än för ett år sedan. Antalet framtida permitteringar minskade med 300 från juli till augusti.

I slutet av augusti deltog 112 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 300 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 7 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,5 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 202 000, vilket är 7 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik definieras en arbetslös som en person som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: http://www.toimialaonline.fi/ sökvägen Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen