Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.7.2017 9.16
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 320 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 46 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 28 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 105 900, vilket är 21 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 600, dvs. 14 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 400 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 45 800. I januari–juni avslutades i genomsnitt 63,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,6 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 44 100 nya lediga jobb, dvs. 4 900 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 85 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 10 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni fanns det i hela landet 21 300 permitterade, vilket är 9 700 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 12 600, vilket är 8 000 färre än i juni i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 200 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 700 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade också med 700 från maj till juni.

I slutet av juni deltog 108 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 400 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 15 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,5 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 250 000, vilket är 14 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner


Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen