Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2018 9.08
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 230 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 42 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 68 400, vilket är 26 300 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 88 500, dvs. 17 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 900 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 28 400. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 69,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,7 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 57 100 nya lediga jobb, dvs. 9 400 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 103 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 14 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 130 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 300 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 14 100 permitterade, vilket är 4 500 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 8 000, vilket är 2 100 färre än i oktober i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 43 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,5 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 171 000, vilket är 26 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,3 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen