Hoppa till innehåll
Media

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i september

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2017 9.04
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 275 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 900 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 98 200, vilket är 27 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 106 400, dvs. 18 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 900 färre än i september i fjol, dvs. sammanlagt 33 400. I januari–september avslutades i genomsnitt 65,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,0 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 49 600 nya lediga jobb, dvs. 2 600 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 91 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 8 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av september fanns det i hela landet 17 500 permitterade, vilket är 10 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 100, vilket är 8 200 färre än i september i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 300 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan. Från augusti till september ökade antalet framtida permitteringar med 900.

I slutet av september deltog 121 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 600 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 2 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,3 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 214 000, vilket är 10 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,0 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: toimialaonline.fi sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen