Hoppa till innehåll

Arbetskraftsinvandringen är en framtida nyckelfaktor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 10.49 | Publicerad på svenska 19.2.2020 kl. 9.39
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen
Tuula Haatainen

De frågor som gäller arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet vid ingången av året. Arbets- och näringsministeriet har för avsikt att öka arbetskraftsinvandringen och att förbättra arbetsmarknadsfärdigheterna för de invandrare som redan befinner sig i landet. Utvecklingen av arbetskraftsinvandringen kräver långsiktigt och konsekvent arbete och ett fortsatt nära samarbete mellan tre förvaltningsområden.

– I Finland har det aldrig tidigare gjorts en övergripande revidering av lagstiftningen och processerna för att göra handläggningen av uppehållstillstånd på grund av arbete smidigare. Nu har det här arbetet inletts under min ledning, och jag har höga förväntningar på det, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen.

Hösten 2020 ska regeringen kunna presentera de åtgärder som ska leda till 30 000 nya sysselsatta. Arbetskraftsinvandringen bidrar till att öka antalet sysselsatta, om än måttligt.

–I det stora hela är arbetskraftsinvandringen bara en del av helheten, men den är ett svar på Finlands behov av experter och underlättar rekryteringarna, berättar minister Haatainen.

Man främjar arbetskraftsinvandringen genom att processen för handläggning av uppehållstillstånd på grund av arbete görs smidigare, genom att internationella experter lockas till Finland och genom att det säkerställs att de internationella experter som redan befinner sig i Finland stannar kvar.

Under våren 2020 kommer man att tillsätta lagstiftningsprojekt som syftar till att påskynda handläggningen av uppehållstillstånd samt ett projekt för att genomföra sådana andra ändringar än lagstiftningsändringar som stöder målet i regeringsprogrammet att handläggningstiden för tillstånd ska vara en månad. Dessutom bidrar åtgärdshelheterna i det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost bland annat till att främja internationell rekrytering, stödja arbetslivets mottaglighet och mångfald samt utveckla företags- och innovationstjänsterna.

–Finland behöver arbetskraftsinvandring. Jag anser ändå att det i all beredning framför allt är viktigt att vi ser till att arbetsvillkoren är desamma som för finländska arbetstagare, konstaterar minister Haatainen.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, ministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 574 1430
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112

Tillbaka till toppen