Hoppa till innehåll

Tytti Määttä ska utreda närvaro i regionerna och platsoberoende arbete

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2019 11.21 | Publicerad på svenska 30.8.2019 kl. 16.35
Pressmeddelande
Utredningspersonen Tytti Määttä
Utredningspersonen Tytti Määttä

Arbets- och näringsministeriet har kallat stadsdirektören i Kuhmo Tytti Määttä till utredare med uppgift att utreda möjligheterna att öka andelen platsoberoende arbete och arbete som utförs på flera olika ställen, dvs. sätt som möjliggör arbete, boende och verksamhet på flera olika orter inom de organisationer som näringsministern ansvarar för.

Utredningspersonen har till uppgift att bedöma om de nuvarande förläggnings- och verksamhetsorterna för sådana organisationer som näringsministern ansvarar för är de bästa möjliga och om det är möjligt att öka distansarbetet och flexarbetet inom dem.  I uppdraget ingår också att utreda vad som denna multilokalitet kräver av ledningen.

Samtidigt utreds också frågan om det skulle vara möjligt att stärka organisationernas närvaro i hela Finland. Utredningspersonen ska dessutom kartlägga hur olika slags verksamhetsställen i större utsträckning än nuförtiden skulle kunna utnyttjas som arbetsutrymmen för personal och med vilka slags försök man skulle kunna påskynda ökningen av multilokalitet och distansarbete inom de enheter som lyder under näringsministern. 

Utredningspersonens mandatperiod är 1.9.2019–28.2.2020.

En styrgrupp inrättas till stöd för utredningen

Utredningsarbetet utförs under näringsministerns styrning. En styrgrupp inrättas till stöd för utredningen. Styrgruppen leds av statssekreterare Jari Partanen och gruppens vice ordförande är Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina. I styrgruppen kommer att ingå också företrädare för de ämbetsverk och bolag som lyder under näringsministern.

Som grund och till stöd för arbetet används tidigare utredningar, t.ex. Timo Reimas och Anna-Kaisa Ikonens utredning om regionaliseringspolitiken och dess principer på 2020-talet (”Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla”).

Uppdraget grundar sig på regeringsprogrammet

Uppdraget grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering, där regionalisering och platsoberoende arbete framhävs starkt. Enligt regeringsprogrammet ska utnyttjandet av ny teknik på ett effektivt sätt främjas i syfte att möjliggöra ett flexibelt liv, arbete och företagande.

Näringsministerns ansvarsområde omfattar uppgifter vid arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna samt följande organisationer respektive bolag inom förvaltningsområdet: Energimyndigheten, Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Ab, Geologiska forskningscentralen, Finnvera Oy, Finlands Industriinvestering Ab och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Ovan nämnda organisationer har sammanlagt cirka 3 700 anställda. 

Ytterligare information:

Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 044 058 1030

Bild på Tytti Määttä: Kerttu Komulainen

Tillbaka till toppen