Hyppää sisältöön
Media

Tytti Määttä selvittämään alueellista läsnäoloa ja monipaikkaisuutta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2019 11.21
Tiedote
Selvityshenkilö Tytti Määttä
Selvityshenkilö Tytti Määttä

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän selvittämään paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämistä, eli tapoja, joilla työskentely, asuminen ja toimiminen useammalla paikkakunnalla on mahdollista elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa.

Selvityshenkilön tehtävänä on arvioida, ovatko elinkeinoministerin alaisuudessa toimivien organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset ja onko niissä mahdollisuuksia lisätä etä- ja joustotyötä. Työhön kuuluu myös selvittää, mitä monipaikkaisuus edellyttäisi johtamiselta.

Samalla selvitetään, voisiko näiden organisaatioiden läsnäoloa vahvistaa koko Suomessa. Tämän lisäksi selvityshenkilö kartoittaa, voiko erilaisia toimipisteitä hyödyntää nykyistä laajemmin henkilöstön työskentelytiloina ja minkälaisilla kokeiluilla monipaikkaisuutta ja etätyön lisäämistä voitaisiin vauhdittaa elinkeinoministerin alaisissa yksiköissä.

Selvityshenkilön toimikausi on 1.9.2019–28.2.2020.

Selvityksen tueksi perustetaan ohjausryhmä

Selvitystyö tehdään elinkeinoministerin ohjauksessa. Selvityksen tueksi perustetaan ohjausryhmä, jota johtaa valtiosihteeri Jari Partanen, ja varapuheenjohtajana toimii Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Ohjausryhmään tulee mukaan myös elinkeinoministerin alaisuudessa toimivien virastojen ja yhtiöiden edustus.

Työn pohjana ja tukena käytetään aiempia tehtyjä selvityksiä, kuten Timo Reinan ja Anna-Kaisa Ikosen tekemää selvitystä Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla.

Toimeksianto perustuu hallitusohjelmaan

Toimeksianto perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa alueellistaminen ja paikasta riippumaton työnteko nousevat vahvasti esille. Hallitusohjelman mukaan uutta teknologiaa on hyödynnettävä, jotta joustava eläminen, työskentely ja yrittäminen ovat mahdollisia.

Elinkeinoministerin alaan kuuluu tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ELY-keskuksista sekä hallinnonalan organisaatioista Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus sekä yhtiöistä Finnvera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Näissä organisaatioissa työskentelee yhteensä noin 3700 henkeä.  

Lisätiedot

elinkeinoministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030

Tytti Määtän kuva: Kerttu Komulainen

 
Sivun alkuun