Hoppa till innehåll

Utkast till redogörelse om integration på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2021 14.27
Pressmeddelande

Regeringens redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet lämnas till riksdagen under våren. Remisstiden för utkastet till redogörelse börjar 2.2.2021 och går ut 12.3.2021. Utkastet kan läsas på adressen www.utlåtande.fi.

I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att utarbeta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse. 

I redogörelsen föreslås en reform av integrationspolitiken för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön för invandring och integration. Den svarar på de ställningstaganden som framförts i riksdagens revisionsutskotts betänkande. Redogörelsen har beretts i samarbete med centrala intressentgrupper. Beredningen samordnas av arbets- och näringsministeriet.

Lämna utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i www.utlåtande.fi
i enlighet med den indelning som anges där. Om det inte är möjligt att använda webbplatsen,
kan utlåtandet lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor
per e-post ([email protected]) eller post PB 32, 00023 Statsrådet.

Ytterligare information: 
Sari Haavisto, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 154, [email protected]
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 117, [email protected]
 

Tillbaka till toppen