Hyppää sisältöön

Selonteko kotoutumisesta lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2021 14.27
Tiedote

Hallituksen selonteko kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista annetaan eduskunnalle keväällä. Selontekoluonnoksen lausuntoaika alkaa 2.2.2021 ja päättyy 12.3.2021. Luonnokseen voi tutustua osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeistakokonaisvaltaisen toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle. 

Selonteossa esitetään kotouttamispolitiikan uudistamista maahanmuuton ja kotoutumisen toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin vastaamiseksi. Siinä vastataan eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä esitettyihin kannanottoihin. Selontekoa on valmisteltu yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun pyyntöön siinä esitetyn jaottelun mukaisesti. Jos verkkosivua ei ole
mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon
sähköpostitse ([email protected]) tai postitse PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätiedot: 
neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, TEM, p. 029 504 7154, [email protected]
neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen, TEM, p. 0295 047 117, [email protected]
 

 
Sivun alkuun