Hoppa till innehåll

Utredaren ska söka sätt som lyfter luftfartsbranschen ur coronakrisen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 15.10
Pressmeddelande
Arbetare på ett flygfält

Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä har tillsatt en utredare som ska bedöma vilka åtgärder som behövs för att luftfartsbranschen ska klara coronakrisen. Målet är att se till att branschen har förutsättningar för hållbar tillväxt i framtiden. Utredaren Kari Savolainen ska lämna sina förslag till arbets- och näringsministeriet senast den 15 mars 2021.

– Finlands livskraft är till många delar beroende av goda flygförbindelser. Utan dem har vi inget täckande flygplatsnät. Till exempel kring Helsingfors-Vanda flygplats har bildats en koncentration av företag med koppling till luftfartsbranschen som sysselsätter tusentals arbetstagare, påminner näringsminister Mika Lintilä.

– Företag och arbetstagare inom luftfartsbranschen har drabbats av en kraftig recession. Nu måste vi finna sätt som förbättrar arbetstagarnas möjligheter att få arbete och utveckla kompetensen. Så har vi redan gjort med Finnair. Nylands arbets- och näringsbyrå inledde i augusti omedelbara åtgärder för att stödja de uppsagda, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Ministrarna Haatainen och Lintilä utsåg Savolainen till utredare den 22 december 2020. Han har tidigare arbetat bland annat som Finavias verkställande direktör. Arbets- och näringsministeriet kommer också att tillsätta en separat uppföljningsgrupp som ska stödja utredningsarbetet och bedöma åtgärdsförslagen när de är färdiga. Till uppföljningsgruppen bjuds in representanter för företag, intresseorganisationer och den offentliga sektorn.

Målet är att trygga luftfartens framtida förutsättningar för tillväxt

Utredaren Savolainen kartlägger olika alternativ som ska hjälpa den finländska luftfartsbranschen att få sin andel av den globala tillväxten så fort som möjligt efter att trafiken dragit igång igen. Coronapandemin orsakar bestående förändringar i luftfarts- och turistbranschens omvärld och i konsumenternas beteende. Savolainen utreder hur branschen kan förbereda sig på förändringar och samtidigt också dra nytta av dem.

Utredaren ska också lägga fram förslag om hur kompetensen hos de arbetstagare som befinner sig i ett instabilt arbetsläge ska tryggas. Genom lösningarna ser man till att det finns tillräckligt med kompetent arbetskraft inom branschen när turismen återhämtar sig.

Utredningsarbetet gäller i synnerhet företag i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats. Utredaren undersöker eventuella åtgärder för att locka fler företag och investeringar till Helsingfors-Vanda.

Ytterligare information:

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 069

Tillbaka till toppen