Hoppa till innehåll

Selvitys esittää muutoksia nykyiseen malminetsinnän varausjärjestelmään epävarmuustekijöiden lieventämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2021 12.02
Tiedote
Kaivosalue

Kaivostoiminnan näkökulmasta nykyinen varausilmoitus on koettu toimivana menettelynä. Nykyjärjestelmä aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta maanomistajille ja paikallisille elinkeinonharjoittajille, ilmenee 14.6.2021 työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta selvityksestä nykyisen kaivoslain varausmekanismin toimivuudesta.

Nykyisessä kaivoslain valtausjärjestelmässä esiintymän löytäjällä on etuoikeus hakea lupaa kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän hyödyntämiseen. Järjestelmän keskeisenä tavoitteena on edistää kiinteistöjen omistusoikeudesta riippumatonta kaivosmineraalien löytäjän asemaa ja luoda kannustimia taloudellisesti suuren riskin sisältäviin malminetsintään ja kaivostoimintaan. Varausilmoitus antaa varaajalle etuoikeuden hakea muita kaivoslain mukaisia lupia varauksen kattamalle alueelle. 

Selvityksen mukaan varausmekanismia ei ole mahdollista poistaa kokonaan ilman, että varausilmoitukseen liittyvien keskeisimpien tavoitteiden toteutuminen varmistettaisiin sääntelyn tavoitteet turvaavalla muulla menettelyllä. 

Varausalueen maanomistajien, elinkeinonharjoittajien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta jo kaivoslaissa tarkoitetun varausmekanismin on koettu aiheuttavan epävarmuutta, vaikkei varaus anna oikeutta tutkimustoimenpiteisiin. Epävarmuus on korostunut erityisesti, jos kyseisen elinkeinon harjoittamisen on koettu olevan huonosti yhteen sovitettavissa mahdollisen myöhemmän kaivostoiminnan kanssa.

Ongelmana on koettu muun muassa varauksien laaja pinta-ala. Selvitys esittää yhtenä vaihtoehtona, että varauksiin lisättäisiin päätösmaksun lisäksi maksu, joka kytkettäisiin varausalueiden pinta-alaan. Tällöin varauksen tekijällä olisi kannustin miettiä jo varausaluetta suunniteltaessa alueen tarkoituksenmukaista laajuutta ja rajoittaa oma-aloitteisesti varausalueiden kokoa. Toisena vaihtoehtona esitetään tiettyjen alueiden rajaamista, mihin varaus ei voisi kohdistua. 

Varauksiin liittyvien sosiaalisten vaikutusten osalta voitaisiin myös harkita, tulisiko varausilmoituksen tekemisestä tiedottaa nykyisestä poiketen jo ennen kaivosviranomaisen asiassa tekemää päätöstä, mutta ilmoituksen jättämisen jälkeen. Varhainen tieto vireille tulleesta varausilmoituksesta voisi osaltaan parantaa alueen asukkaiden ja sidosryhmien tiedonsaantia, ja edistäisi ehkä varausilmoitusten sosiaalista hyväksyttävyyttä. 

Selvityksen teki työ ja elinkeinoministeriölle asianajotoimisto Hannes Snellman Oy. Selvitys tullaan julkaisemaan myöhemmin myös englanninkielisenä. Kaivoslain muuttamista koskevan ehdotuksen sisällön valmistelusta vastaa TEM. 

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, TEM, p. 029 504 7084, [email protected]
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, 029 506 4216, [email protected]
 

Tillbaka till toppen