Hoppa till innehåll

Utredning: Investeringsbehov och förutsättningar för genomförande vid en grön omställning inom den energiintensiva industrin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 9.02
Pressmeddelande

Smidigare tillståndsförfaranden är det viktigaste enskilda sättet att sätta fart på investeringar i den gröna omställningen inom industrin i Finland. Detta framgår av arbets- och näringsministeriets utredning ”Investeringsbehoven för en grön omställning inom den energiintensiva industrin och förutsättningarna för att genomföra dem” (Energiaintensiivisen teollisuuden vihreän siirtymän investointitarpeet ja niiden toteutumisedellytykset), som publicerades den 27 januari 2023.


Finlands klimatmål förutsätter beslutsamma åtgärder inom samhällets alla delområden. Utredningen granskar den gröna omställningen när det gäller att minska industrins klimatutsläpp där processutsläppen från den energiintensiva industrin har en nyckelställning.

Rapporten analyserar processerna vid de produktionsanläggningar som har de största utsläppen och bedömer vad en reform av dem till klimatneutrala skulle förutsätta. I arbetet utreds vilka faktorer som är de viktigaste med tanke på genomförandet av investeringar i den gröna omställningen inom industrin och vilka åtgärder den offentliga sektorn kan vidta för att påskynda dem.

Utredningen ger också en helhetsbedömning av den storleksklass av investeringar som krävs för att reformera de produktionsanläggningar som har de största utsläppen så att de blir koldioxidneutrala. Arbetet fokuserar på de direkta kostnaderna för reformen av dessa processer, och i uppskattningen ingår inte några indirekta kostnader i anslutning till dem, såsom satsningar på forskning, utveckling och innovation som krävs för nya hållbara lösningar eller investeringar i produktion och överföring av ren energi. Det bör också noteras att industriföretagen i sin gröna omställning också kan välja ett annat sätt än att modernisera de nuvarande produktionsprocesserna – till exempel att övergå till helt nya, mer hållbara produkter. 

Utredningen har genomförts av AFRY Management Consulting och de ledande företagen inom de fyra branscherna i Finland och deras intresseorganisationer har hörts vid genomförandet av utredningen.

Mer information:
Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 923 6970
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 342 4476
 

Tillbaka till toppen