Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: energiaintensiivisen teollisuuden vihreän siirtymän investointitarpeet ja toteutumisedellytykset

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2023 9.02
Tiedote

Luvituksen sujuvoittaminen on tärkein yksittäinen keino vauhdittaa teollisuuden vihreän siirtymän investointeja Suomessa. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä ”Energiaintensiivisen teollisuuden vihreän siirtymän investointitarpeet ja niiden toteutumisedellytykset”, joka julkaistiin 27.1.2023.

Suomen ilmastotavoitteet edellyttävät päättäväisiä toimenpiteitä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Selvitys tarkastelee vihreää siirtymää teollisuuden ilmastopäästöjen leikkaamisen osalta, missä energiaintensiivisen teollisuuden prosessipäästöt ovat avainasemassa.

Raportti analysoi kaikkein suuripäästöisimpien tuotantolaitosten prosesseja ja arvioi mitä niiden uudistaminen hiilineutraaleiksi edellyttäisi. Työssä selvitetään, mitkä tekijät ovat keskeisimpiä teollisuuden vihreän siirtymän investointien toteutumisen kannalta ja minkälaisilla toimenpiteillä julkinen sektori voisi niitä vauhdittaa.

Selvitys antaa myös kokonaisarvion siitä investointien suuruusluokasta, minkä kaikkein suuripäästöisimpien tuotantolaitosten uudistaminen hiilineutraaleiksi vaatisi. Työ keskittyy näiden prosessien uudistamisen välittömiin kustannuksiin, eikä arviossa ole mukana niihin liittyviä välillisiä kustannuksia, kuten uusien kestävien ratkaisujen vaatimia TKI-panostuksia tai investointeja puhtaan energian tuotantoon ja siirtoon. On myös huomattava, että teollisuusyritykset voivat vihreässä siirtymässään valita myös muun tavan kuin nykyisten tuotantoprosessien uudistamisen - esimerkiksi siirtyä kokonaan uusiin, kestävämpiin tuotteisiin. 

Selvityksen on toteuttanut AFRY Management Consulting ja sen toteutuksessa on kuultu kyseisten neljän toimialan johtavia yrityksiä Suomessa sekä niiden etujärjestöjä.

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Antti Valle, TEM, puhelin 046 9236970
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, puhelin 040 3424476
 

 
Sivun alkuun