Hoppa till innehåll

Utredning om att det ska gå smidigare att ta ut semester för personer i kortvariga anställningsförhållanden blev klar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2022 12.08
Nyhet

Utredningen baserade sig på en anteckning i regeringsprogrammet enligt vilken det ska göras en utredning av möjligheterna till mer flexibilitet i fråga om uttag och överföring av semester i samband med byte av arbetsplats (till exempel en semesterbank) för att förbättra likabehandlingen av personer i kortvariga anställningsförhållanden. Utredningen ger perspektiv som hänför sig till situationer med byte av arbetsplats för att dryfta behoven att ändra semesterlagen i framtiden.

I kortvariga anställningsförhållanden för viss tid kan semestern för arbetstagare som arbetar hos olika arbetsgivare till och med utebli under flera på varandra följande år. Detta beror på att rätten till semester som intjänats under det tidigare anställningsförhållandet inte överförs till ett nytt anställningsförhållande. Syftet med utredningen är att bedöma hur de arbetstagare som befinner sig i en sådan situation faktiskt ska ha möjlighet att ta ut semester hos den nya arbetsgivaren.

Den första delen av utredningen som inleddes av arbetsmarknadsminister Tuula Haatainen fokuserade på bestämmelserna om givande av semester. I den andra delen utreddes utgångspunkterna för planeringen av en semesterbank och föreslogs olika alternativ för genomförandet. I utredningen beaktades arbetsmarknadsorganisationernas synpunkter.

Utredningen lyfter fram detaljer kring bestämmelserna om givande av semester. Bland annat föreslås en utvidgning av avtalsrätten som ett sätt att underlätta ställningen för dem som arbetar med upprepade visstidsavtal hos olika arbetsgivare. Dessutom har man i utredningen kartlagt många olika lagstiftningsmässiga och administrativa frågor i anslutning till införandet av en semesterbank. Målet med semesterbanken är att trygga arbetstagarens avlönade ledighet under nästa semesterperiod hos den nya arbetsgivaren. 

I utredningen föreslås inga sådana ändringar i lagstiftningen som kan genomföras omedelbart. Materialet kommer dock i framtiden att utnyttjas vid bedömningen av behoven att ändra semesterlagen. 

Utredningen genomfördes av professor emeritus i arbetsrätt Seppo Koskinen och experten i löneadministration Antti Kondelin. 

Ytterligare information:

Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353

Tillbaka till toppen