Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utredning: Utveckling av annonseringskanalen för offentlig upphandling skulle främja tvåspråkiga upphandlingar

Arbets- och näringsministeriet
25.2.2021 9.03 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 15.45
Nyhet

Statsminister Sanna Marins regering har i sitt regeringsprogram förbundit sig att främja tvåspråkiga upphandlingar och utreda eventuella problemområden i lagstiftningen. Enligt en färsk utredning av rådgivningsenheten för offentlig upphandling har de upphandlande enheternas största problem att göra med det språk på vilket annonserna publiceras i annonseringskanalen för offentlig upphandling Hilma.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utarbetade utredningen för arbets- och näringsministeriet i början av 2021. Utredningen baserar sig på en enkät till upphandlande enheter och anbudsgivare, dvs. företag som deltar i anbudsförfaranden. Enkäten genomfördes i slutet av 2020. Syftet med utredningen var att bedöma både de upphandlande enheternas och anbudsgivarnas åsikter om de punkter i upphandlingslagstiftningen som hindrar eller försvårar genomförandet av tvåspråkiga offentliga upphandlingar.

De problem som de upphandlande enheterna upplever hänför sig till språket i annonserna

De största problemen hos de upphandlande enheterna hänför sig enligt utredningen till språket i de annonser som publiceras i Hilma via den elektroniska annonseringskanalen för offentlig upphandling. I genomsnitt har var sjätte upphandlande enhet behov av att publicera två olika språkversioner av samma upphandlingsannons. Dessa aktörer var nästan utan undantag tvåspråkiga kommuner eller statliga myndigheter. Var tredje upphandlande enhet som har gjort nationella upphandlingar har ofta ett behov av att publicera nationella upphandlingsannonser på engelska. 

Anbudsgivarna ser inga betydande problem i nuläget

Enligt svaren på enkäten uteblir anbudsgivarna ytterst sällan från konkurrensutsättningen endast på grund av att upphandlingsdokumenten är enspråkiga. Enligt utredningen har anbudsgivarna inte heller upplevt att bestämmelserna i upphandlingslagen skulle hindra dem från att åtnjuta sina rättigheter enligt språklagen. 

Utredningen utnyttjas vid utvecklandet av upphandlingslagstiftningen 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger i utredningen rekommendationer om hur upphandlingslagstiftningen och annonskanalen Hilma kan utvecklas. Enligt rekommendationerna bör språkalternativen i annonsmallarna utökas och språkversioner av annonserna tas i bruk.

Arbets- och näringsministeriet utnyttjar resultaten av utredningen i arbetet med att utveckla upphandlingslagstiftningen. Finansministeriet ansvarar för utvecklingen av annonseringskanalen Hilma.

Rådgivningsenheten för offentliga upphandlingar

  • Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är en enhet som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet.
  • Rådgivningsenheten ger avgiftsfritt och riksomfattande råd till offentliga upphandlare, såsom statliga aktörer, kommuner, församlingar och andra enheter som avses i upphandlingslagen.
  • Rådgivningsenheten har varit verksam sedan 2004.

Ytterligare information:

Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 078, [email protected]
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026, [email protected]
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, [email protected]

Tillbaka till toppen